Ключови фрази

абсолютна погасителна давност за наказателно преследване
абсолютно нарушение на процесуални правила
абстрактни сделки
авал
авалист
автоматично прекратяване на застрахователен договор
автомобил със специално предназначение
автор на опит за убийство по хулигански подбуди
авторско възнаграждение
авторско право
авторско право върху графично изображение
авторско право върху изображение-лого
авторско произведение създадено по трудово правоотношение
авторство на деянието
автотехническа експертиза
агрономическа експертиза
адвокатска правоспособност
адвокатско възнаграждение
адекватност на обезпечителна мярка
административен ред
административна дейност
административна процедура
административни наказания по реда на занн
административно наказание по чл. 78а нк
административно нарушение
администриране на жалба
адрес за връчване
акт за гражданско състояние
акт за държавна собственост
акт за начет
акт за осигуряване на защита на свидетел
активен подкуп
активна легитимация на ищец
активна легитимация на лица за откриване на производство по несъстоятелност
активна легитимация на синдик
активна процесуална легитимация
активна солидарност
активно избирателно право
акцизни стоки без бандерол
акционер
алеаторен договор
алкохол, съпричиняване
алкохолно опиване
алонж
алтернативно съединяване на искове
амнистия
анализ на доказателства
анализ на доказателствена съвкупност
аналогия на закона
анекс към договор за наем
анюитетна вноска
апорт
арбитражна експертиза
арбитражна клауза
аргумент за по-силното основание
арендна вноска
археологически обект/паметник на културата
архитектурен проект
атестация
афектно състояние