Ключови фрази

база върху която се начислява неустойка
база данни
баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства
балистична експертиза
банкова гаранция
банкова дейност
банкова карта
без документи за самоличност
без надлежно разрешение придобили и държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества в особено големи количества
без редовно писмено позволително
без свидетелство за управление на мпс
безвиновно поведение на водача на мпс
безвъзмездна финансова помощ
безвъзмездна финансова помощ по програма сапард
безвъзмездно разпореждане на държавата с имотите на еад с държавно участие
бездействие
безкасово плащане
безналични акции
безопасна експлоатация на изградено съоръжение
безопасни условия на труд
безпристрастен съд
безспорни вземания
безстопанственост
безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай
белег на друго престъпление
бенефициер
бизнес план
благоустройствени мероприятия
бланкетен протест
бланкетна касационна жалба
бланкетна норма
бланкетно искане за възобновяване
бланкетно оплакване
блудствени действия и съвъкупление с малолетна
блудствени действия с малолетно лице от същия пол
блудство
блудство с лице, навършило 14 г.
блудство с лице, ненавършило 14 г.
бракувани вещи
брачен договор
брачни искове
бъдещи вземания
бързо бягане на пешеходец
бързо производство
бързо производтсво
бюджетни средства
бюлетин за съдимост
бягство на затворник
бягство от местопроизшествие