Ключови фрази

хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
характер на иска в заповедно производство
химическа експертиза
хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимост
хулигански действия
хулигански подбуди
хулиганство
хулиганство с изключителен цинизъм
хулиганство с особена дързост