Ключови фрази

целесъобразност на решение на общото събрание на дружество
цели на генералната превенция
цели на личната превенция
цели на наказанието
цена за достъп
цена за пренос на електроенергия
цена на иска
цесия
цесия на съдружник