Ключови фрази

юридическо лице-частен обвинител
юридическо лице и търговец
юридическо лице с нестопанска цел
юрисконсултско възнаграждение