Ключови фрази

явна незначителност на обществена опасност
явна несправедливост на наказанието
явни недостатъци