Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 109

Гр.София, 14.03.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети март през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Първанов
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.602 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано по частна жалба вх.№.6659/21.04.21 на С. И. С. и С. Г. С. срещу определение №.917/1.04.21 по ч.г.д.№.330/21 на АС София.
При проверката относно допустимостта на производството настоящият състав констатира, че по отношение на докладчика по делото е налице основание за отвод по чл.22 ал.1 т.6 ГПК – съдия Майя Русева е съпруга на съдия Велислав Павков, участвал в постановяването на определение №.45/7.02.22 по ч.г.д.№.219/22, ІV ГО, с което е отменено разпореждане №.1588/4.06.21 по г.д.№.330/21 на АС София за връщане на частната жалба на С. И. С. и С. Г. С. с вх.№.6659/21.04.21 срещу определение от 1.04.21 по г.д.№.330/21 – за разглеждането на която е образувано настоящото дело. Предвид изложеното делото следва да се докладва за определяне на нов докладчик по реда на т.6 от Правилата за разпределяне, образуване и подреждане на делата в гражданска и търговска колегия на ВКС при изключване от разпределение на настоящия докладчик.
Водим от горното, съставът на ВКС, Трето гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ :

ОТВЕЖДА съдия Майя Русева от разглеждането на ч.г.д.№.602/22г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение.

Делото да се докладва за определяне на нов докладчик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: