Ключови фрази

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 650


гр. София, 31.07. 2020 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 4591/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по жалба на Г. В. З. срещу решение № 1096/09.05.2019г., постановено по в.гр.д. 5984/18г. на САС, с което са осъдени ответниците „Интермедиа“ООД и Г. В. З. да платят на ищеца Б. А. И. солидарно 25000лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени от изявленията на Г. З., направени в интервю за сайта на „Информационна агенция „Блиц““, публикувано на 14.06.2015г. и 21.06.2015г., както и във в-к „Шоу“ на 17.06.2015г.

Правният спор е възникнал от твърдението на ищеца Б. И., че ответникът З. в интервю пред „Интермедиа“ООД е разпространил неверни и позорни обстоятелства за него, че „върти контрабандата с хероин в България, издирва се в България от 10г. за въоръжен грабеж, Самоковецът му бил откраднал три камиона с хероин за 150кг, поръчал е разстрела на едни от бандата на „Чуковете“, част от парите му отивали за финансиране на „Ал Кайда“, монополист е на преноса на хероин в турско карго, в близки корупционни отношения е със служители от Агенция „Митници““. Макар, че не е споменато името му в интервюто, бил разпознаваем по посочените в статията личностни характеристики- бил известен като Арабския или Кюрдския доктор, произход- сирийски кюрд, лидер на кюрдската общност в България, завършил е медицина в България, брат му е застрелян в София преди 10 години, занимава се със съпругата си с търговия на турски, сирийски и захарни стоки. Заради разпространените клевети е поискал ответниците да му платят солидарно 100000лв. обезщетение за неимуществени вреди.

Ответниците са възразили, че липсва противоправност, тъй като не е посочено име в интервюто, т.е. липсва адресат на увреждане.

Въззивният съд е приел за безспорно, че ищецът е адресат на клеветата, както и че е налице разпространение на клеветнически и опозоряващи факти, включително приписване на извършени престъпления, поради което е осъдил ответниците да платят солидарно 25000лв. обезщетение за неимуществени вреди.

Решението е обжалвано само от Г. З.. Излагат се доводи за необоснованост на въззивния акт, тъй като никъде в интервюто не е бил посочен ищецът като извършител на позорните обстоятелства. В изложението към касационната жалба се подържа искане по чл. 280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по въпроса дали е налице накърняване на доброто име, когато лицето, което е обект на публикацията не е посочено с имената или други индивидуализиращи белези, а само с най- общи такива- професия, семейно положение, етнос и образование, както и дали фактът, че не са споменати имена в публикацията има значение за определяне размера на обезщетението.

При тези данни за правния спор, решаващите мотиви на въззивния съд, касационните основания за обжалване и поставените правни въпроси, настоящият състав на ВКС намира, че е налице основание за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК, тъй като по първия формулиран въпрос въззивният съд е приел за безспорно, че ищецът е адресат на публикацията, при наличието на спор между страните относно това обстоятелство, а с решение №439/ 20.01.2016г. на ВКС ІV ГО е прието, че увреденото (обиденото, оклеветеното) лице може да е посочено от автора на изявлението чрез неговите имена или по всякакъв друг начин, който не оставя съмнение относно неговата личност. А по вторият формулиран въпрос въззивният съд при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди не е отчел обстоятелството, че в публикациите не са посочени имена, а съгласно ППВС №4/68г. размерът на обезщетението по чл. 52 ЗЗД се определя въз основа на редица обстоятелства, в които се включва и начинът на извършване на непозволеното увреждане.

Воден от горното, ВКС ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1096/09.05.2019г., постановено по в.гр.д. 5984/18г. на САС в частта, в която Г. В. З. е осъден да плати на ищеца Б. А. И. сумата 25000лв. при условията на солидарност с „Интермедиа“ ООД, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди, претърпени от изявленията на Г. З., направени в интервю за сайта на „Информационна агенция „Блиц““, публикувано на 14.06.2015г. и 21.06.2015г., както и във в-к „Шоу“ на 17.06.2015г..

Указва на касатора в 1- седмичен срок от съобщението да представи квитанция за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 500лв., иначе касационното производство ще бъде прекратено.

Делото да се докладва за насрочване, след представяне на квитанцията.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: