Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 253

Гр.София, 29.06.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.1245 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът констатира, че съобщението за постановеното по делото определение №.102/16.03.22 е върнато с отбелязване, че лицето, до което е изпратено – Д. К., е починало. Видно от справка от НБД „Население“ ищецът Д. С. К. е починал на 11.03.22 и е оставил за наследник С. Д. К., негов син. Предвид изложеното на основание чл.227 ГПК същият следва да бъде конституиран като приемник в процеса и да бъде уведомен за горепосоченото определение.
Мотивиран от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА на основание чл.227 ГПК в правата на Д. С. К. като негов приемник в процеса наследника му по закон С. Д. К., ЕГН [ЕГН], [населено място],[жк].

ДА СЕ УВЕДОМИ С. Д. К. с копие от определение №.102/16.03.22 по ч.г.д.№.1245/20 с указания, че може да го обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: