Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 263

гр. София, 29.06.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Александър Цонев

Членове: Филип Владимиров

Джулиана Петкова

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 2396/2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано по частна жалба на С. Х. П. срещу определение № 79/22г. на ВТАС, с което е потвърдено определение № 1424/21г. на Плевенски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу разпореждане №1310/20г. на РС-Червен бряг за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 ГПК.
Настоящият състав на ВКС счита, че частната жалба е недопустима на основание чл. 274, ал.4 ГПК, тъй като актовете на въззивния съд, постановени по актове на заповедния съд, не подлежат на касационно обжалване (т.р. 4/14г. на ОСГТК).
Воден от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на С. Х. П. срещу определение № 79/22г. на ВТАС.
Определението може да се обжалва с частна жалба, в 1- седмичен срок от връчването, пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ