Ключови фрази

6

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 383

гр. София, 24.06.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение в закрито заседание на 25 май, две хиляди и двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА


като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1849/21 г. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Т. Ж. А. ЕГН: [ЕГН], К. Ж. А. ЕГН: [ЕГН] и С. И. А. ЕГН: [ЕГН] срещу решение №9 от 10.05.2021 г. по в.гр.д. №99/2021г. на Апелативен съд-Варна, с което е потвърдено първоинстанционното решение № 260349/23.11.2020 г., постановено по т.д. № 2042/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са отхвърлени изцяло предявените от всяка от тях срещу ЗАД „АРМЕЕЦ“ осъдителни искове с правно основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ и чл.86 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на по 100 000 лева за всяка ищца и законна лихва за забава върху главниците, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие – 16.06.2014г. до окончателното плащане, изразяващи се в болка и страдание от смъртта на Ж.Й.А. - баща на първите две, съответно – съпруг на последната, настъпила в резултат на ПТП от 16.06. 2014г., по вина на В.Г.В. като водач на МПС със сключен договор за задължителна застраховка „ГО” при ответника и въззивниците са осъдени да заплатят на „ЗАД АРМЕЕЦ“ АД сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1105 лева, като решението е постановено при участието на „ДЗИ Общо застраховане“ АД като трето лице помагач на страната на ответника ЗАД „АРМЕЕЦ“.
В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, изразяваща се в допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и неправилно приложение на материалния закон .
В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за спора са решени в противоречие с посочената практика на ВКС по чл.290 ГПК – основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 ГПК, част от тях са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото-чл.280 ал.1,т.3 ГПК, както и че обжалваното решение е очевидно неправилно.
Ответникът по касационната жалба ЗАД „АРМЕЕЦ“ в отговора на същата счита същата за неоснователна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на иска е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е изложил следните съображения:
На 16.06.2014г., около 16.30 часа, в [населено място], при кръстовището на [улица]и [улица], в платното в посока центъра на града настъпва ПТП между мотопед Пиаджо Флай 50и леки автомобили, измежду които и л.а. „Пежо Партнер" с рег. [рег.номер на МПС] , управляван от В. Г. В. , вследствие на което водачът на мотопеда Ж. А. е получил тежки травми и е починал. Причина за смъртта му е тежка комбинирана травма на глава, гърди, представена от тежката контузия на мозъка, мозъчния ствол, развилата се остра кръвоизиливна анемия като е налице пряка пряка причинна връзка между тежките травматични увреждания в областта на главата, гръдния кош и корема и настъпилата смърт, а всяка от тези локализации би могла да обуслови настъпването на смъртния изход. Към момента на произшествието, пострадалият не е притежавал свидетелство за управление на МПС , удостоверяващо правоспособността му като водач на мотопед, като издаденото му такова е било от 1980 г. с изтекъл срок на валидност. Установено също така, с влязлото в сила постановление рег. № 2477/2014г. от 17.03.2017г. на Окръжна прокуратура Варна e, че образуваното наказателно производство за причинена по непредпазливост смърт на мотопедиста, водено срещу неизвестен извършител за това, че на 16.06.14 г., при управление на л.а. „Пежо Партнер" с ДК [рег.номер на МПС] нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на А. – престъпление по чл.343, ал.1, б.в във вр. чл.342, ал.1 от НК, е прекратено, поради поради липса на извършено престъпление. Лекият автомобил „Пежо Партнер" с рег. [рег.номер на МПС] , управляван от В. е бил валидно застрахован по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите при ответника ЗАД „Армеец“ [населено място], съгласно действаща към датата на събитието (срок на действие от 31.12.2013г. до 30.12.2014г.) застрахователна полица №11113003093429.
От заключението на вещото лице, изготвило заключението по съдебно автотехническата експретиза с допълнителното заключение към него и въз основа на всички доказателства по делото, в т.ч. свидетелски показания, огледен протокол към приложеното ДП № 193/2014г., от снимков албум на обработен за автентичност видео запис и изведени снимкови кадри, според съда, се установява, че мотопедът „Пиаджо Флай 50" с рег. [рег.номер на МПС] , управляван от загиналия, се е движил със скорост над 40 км/ч по път с предимство по @@21@ [населено място], в права посока към центъра на града, в дясна лента от две съпосочни ленти (от общо четири ленти за движение, от които лява и дясна крайни за извършване на маневри и средни две съпосочни за движение в права посока). Кръстовището, към момента на ПТП, е било регулирано с вертикална и хоризонтална пасивна маркировка. Преди кръстовището мотопедът се е изравнил и застигнал последователно два автомобила, разположени един след друг в лявата лента за направо в посока центъра на града (в ляво от заеманата от мотопеда лента). Към момента на приближаване на кръстовището, в лява лента за ляв завой е имало тъмен на цвят автомобил, зад който на около една дължина на автомобил е имало автомобил светъл на цвят тип „комби“ като в дясно и назад от него на около една дължина на автомобил е бил разположен в дясната съседна лента за направо мотоциклета. Пред автомобила за ляв завой в началото на кръстовището в посока центъра на града, със средна странична част спрямо разделителната линия между насрещните платна на булеварда е бил разположен и управлявания от В. лек автомобил „Пежо Партнер“, бял на цвят. Този автомобил е заемал лявата лента за ляв завой в посока центъра още когато мотопедът е бил на около 35-45 м. преди кръстовището. Преди навлизането на мотопеда в кръстовището двата автомобила в лява от него лента са били спрели един зад друг, а л.а. „Пежо Партнер“ е бил изцяло разположен пред лява лента за ляв завой и предна част пред двата спрели, за да го пропуснат автомобили. В този момент л.а. Фолксваген Бийтъл е бил разположен с предна част в лентата за движение на мотопеда. Мотопедът се е движил по път с предимство, а 4 автомобилите са навлизали в кръстовището след знак Стоп/Пресичане път с предимство. Мотопедистът преминал пешеходната пътека преди кръстовището и навлязъл в него без да намали скоростта си на движение, въпреки спрелите в двете ленти до него автомобили (за ляв завой и лява съпосочна направо), заради преминаващи пешеходци. В кръстовището мотопедът се ударил с предна част в предна дясна част на л.а. „Пежо Партнер", който по това време извършвал маневра по навлизане в кръстовището от [улица](след като вече е бил пресякъл срещуположното платно за движение и е бил спрял за изчакване), в ляво от посоката на движение на мотопеда със скорост от около 16 км/ч. Ударът е бил в предна дясна част на предна броня без видими деформации – еластичен удар, а на мотопеда - в предна лява странична част, засягащ коша му. Последвал е и страничен удар на тялото на мотопедиста спрямо странична задна лява част на л.а. „Фолксваген Биитъл" с рег. [рег.номер на МПС] (в заден ляв калник и разположеното над него странично ляво задно стъкло), управляван от А.Б.Д., който е извършвал маневра по преминаване на същото кръстовище, но от [улица]от дясно на ляво спрямо посоката на движение на мотопеда. Мотопедът се е установил в спряло положение зад предно ляво колело на л.а. „Фолксваген Голф 3" с рег. [рег.номер на МПС] ., който изчаквал за включване в платното на булеварда в посока центъра на града при ускорителната пътна лента в дясно от платното на [улица]. Вследствие травмите от удара, Ж. А. е починал. Според вещото лице, л.а. Пежо Партнер е потеглил от началото на осевата линия преди лявата лента, а началната точка на навлизането му в кръстовището е била осевата линия между срещуположните платна на булеварда, препречвайки частично половината от ширината на лява лента за извършване на ляв завой, като е извършил потегляне и спиране в рамките на 7.5 метра до точката на ПТП, при достигната скорост на движение от около 16 км/ч., с опасна зона при тази скорост от 7.6 метра и време за реакция – около 1.7 сек. Според вещото лице, непосредствено след предприемане на потегляне, водачът на автомобила е забелязал мотопеда (независимо, че мотоциклетът е бил разположен диагонално на погледа на водача спрямо разположените в ляво от мотопеда два автомобила) и своевременно е реагирал чрез аварийно спиране. Т.е. отстоянието на автомобила от мястото на удара в момента, в който водачът му е имал видимост към мотоциклета е около 7.6 метра, и това е около средата на пътната лента за ляв завой, където водачът на л.а. е получил видимост спрямо предната част на пропускащия го автомобил и когато е осъществена и реакцията за спиране. Преди произшествието, мотопедът не е имал никаква спирачна активност, а предвид че автомобилът „Пежо Партнер“ е бил напречно на оста на движението му с дължина на тавана от 3 метра и е бил по-висок с около 25-30 см от останалите автомобили, той е бил ясно различим над таваните на останалите автомобили, поради което и водачът на мотопеда е имал възможност да го забележи и да ограничи скоростта си на движение при навлизане в кръстовището. И двата автомобила, в които се е блъснал пострадалият, са предприели пресичане на ширината на четирилентовото пътно платно при увереност за спиране на движението поради пропускане на пешеходци и само водачът на л.а. „Пежо Партнер“ е имал реакция към мотопеда. Според експерта, от техническа гледна точка водачът на мотоциклета е имал възможност да редуцира скоростта си на движение към началото на опасната 5 ситуация или да извърши аварийна маневра, избягвайки и двата автомобила, а водачът на л.а.„Пежо Партнер", при избраното поведение на движение и скорост е нямал техническа възможност да предотврати ПТП-то – намирал се е в спряло положение към момента на удара. Ударът е бил предотвратим от страна на водача на л.а. „Пежо Партнер“ в случай, че е започнал преминаване на всяка една ширина на пътна лента след получаване на видимост спрямо намиращите се в нея МПС или при скорост по-ниска от 16 км.ч. Съдът е кредитирал и показанията на свидетеля В. – водач на лекия автомобил „Пежо Партнер“за навлизане в кръстовището, след спиране на знак Стоп, за пресичане на пътните ленти в посока изхода на града и спиране на осевата линия между двете ленти, за поетапно навлизане в тази част на кръстовището след осигуряване на видимост и изчакване на движещите се по пътя с предимство в посока центъра МПС и след спирането им пред пешеходната пътека, заради преминаващи пешеходци, както и за незабавно спиране след възприемане на приближаващия се мотопедист, които показания кореспондират с писмените доказателства по делото и обсъдените от вещото лице такива, събрани по ДП и се покриват с изнесеното от експерта по СТЕ.
Въззивният състав е счел, че от съвкупната оценка на доказателствения материал се налага изводът, че водачът на лекия автомобил „Пежо Партнер“ след спиране на знак Стоп/Пресичане път с предимство и пресичане на пътното платно в едната посока е спрял на осевата линия между срещуположните платна на булеварда, препречвайки частично половината от ширината на лява лента за извършване на ляв завой на кръстовището и е предприел потегляне при спрели, заради осигуряващи предимство за преминаване на пешеходци, автомобили в насрещното платно. Потеглил е с ниска скорост и е спрял незабавно, след като при поетапното преминаване на всяка лента е възприел мотопедиста. От друга страна, мотопедистът е имал видимост към вече навлезлите в кръстовището МПС, включително и към л.а. „Пежо Партнер“, но е продължил да се движи със скорост над 40 км.ч., без да съобрази безопасната такава с оглед намаляване и спиране и без да спре пред пешеходната пътека, по която в този момент са пресичали пешеходци /арг. от чл.47 от ЗДвП/, обосновали и спирането на автомобилите, движещи се в посока центъра и предпоставили предприемането на маневрата за пресичане на пътя с предимство от водача на л.а. „Пежо Партнер“. Ето защо, според съда , водачът на л.а. „Пежо Партнер“ не е нарушил правилата за движение по пътищата , поведението му не е било противоправно и не е причинило смъртта на мотопедиста. Следователно не са налице елементите от фактическия състав на деликтната отговорност на водача на автомобила по чл. 45 от ЗЗД, а поради функционалния характер на отговорността на застрахователя по задължителната застраховка „ГО“ на автомобилистите – и на ответника - застраховател по иска по чл. 266 от КЗ (отм.).
В изложение на основанията за допускане до касационно обжалване, жалбоподателите-ищци сочат като обуславящи изхода по спора множество процесуалноправни и материалноправни въпроси.
За настоящия състав на ВКС,Първо т.о. от значение за спора са въпросите от изложението по чл.284 ал.3,т.1 ГПК, които обобщено се свеждат до приложението на чл.50 ал.1 ЗДвП във връзка с дължимото поведение на водач на МПС, който се движи на път без предимство при навлизане в кръстовище за пресичане на път с предимство и следва ли съдът, при прилагане на цитираната разпоредба на закона, да извърши преценка на за правомерност в действията на всеки един участник в ПТП. По тези въпроси следва да се допусне касационно обжалване за проверка за съответствие с цитираните в изложението по чл.284 ал.3,т.1 ГПК от страна на касаторите решения на ВКС по чл.290 ГПК.
С оглед гореизложеното е налице основание за допускане на касация, съгласно чл.280 ал.1,т.1 ГПК.
Касаторите са освободени от внасяне държава такса,съгласно чл.83 ал.1, т.4 ГПК.
С оглед изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №9 от 10.05.2021 г. по в.гр.д. №99/2021г. на Апелативен съд-Варна.

Делото да се докладва на председателя на Първо т.о. на ТК на ВКС за насрочване в открито заседание.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.