Ключови фрази
Връщане на вещта при наем

ГКРешение №314/17.02.2012 по дело №1548/2010Връщане на вещта при наем * договор за наем * връщане на вещта * съсобственост
ГКРешение №43/03.05.2016 по дело №4210/2015Връщане на вещта при наем * прекратяване на договор за наем * наследство * представителство
ГКРешение №73/08.04.2016 по дело №5376/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * Връщане на вещта при наем * обезщетение за ползване * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №44/07.02.2012 по дело №1188/2011Връщане на вещта при наем * договор за наем * връщане на вещта * прекратяване на договор за наем * недопустимост на решение
ГКРешение №169/11.06.2012 по дело №84/2011мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * Връщане на вещта при наем
ГКРешение №118/02.06.2017 по дело №3769/2016Връщане на вещта при наем * Наемно правоотношение * договор за гледане и издръжка