Ключови фрази
Завет

ГКРешение №223/17.12.2015 по дело №2285/2015нищожност на завещателно разпореждане * универсално завещание * завет * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №208/27.11.2015 по дело №189/2015Отменителен иск * погасителна давност * намаляване на завещателно разпореждане * завет * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ГКРешение №375/17.06.2010 по дело №5080/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * завет * давностно владение * изключителен собственик
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКРешение №337/17.05.2010 по дело №973/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * нотариално завещание * завет * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * право на възстановяване
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №300/17.12.2012 по дело №127/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * право на изкупуване * делба * съсобственост * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №140/08.06.2012 по дело №932/2011Ревандикационен иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * завет
ГКОпределение №342/08.06.2015 по дело №1342/2015Частна касационна жалба * конституиране на страни * Делба * наследяване по закон * завет
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №190/19.10.2015 по дело №3054/2015Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * нищожност на дарение * завет * наследяване
ГКРешение №24/30.03.2015 по дело №5217/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на завещание * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * завет
ТКОпределение №507/12.07.2013 по дело №3/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на договорна ипотека * завет * договорна ипотека
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №160/21.06.2016 по дело №967/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правоприемство * конституиране на страни * завет * служебно начало
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба
ГКРешение №268/29.09.2012 по дело №410/2011Делба на наследство * определяне на квоти * саморъчно завещание * завет * универсално завещание * земеделски земи * съсобственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №78/19.07.2016 по дело №355/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * изключителен собственик * мотиви на въззивно решение * възражение
ГКРешение №22/02.06.2017 по дело №3786/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * универсално завещание * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №132/21.03.2018 по дело №272/2017Делба на наследство * частен документ * завет * земеделски земи * възражение за изтекла давност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №184/31.01.2019 по дело №219/2018Завет * съпружеска имуществена общност * лично имущество * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №16/18.02.2019 по дело №777/2018Установителен иск * завет * наследяване на дружествен дял
ГКРешение №61/14.06.2019 по дело №2439/2018Делба на наследство * наследяване * завет * разполагаема част