Ключови фрази
Иск за изваждане от жилище в ЖСК

ГКРешение №774/10.02.2011 по дело №643/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * съсобственост * установяване право на собственост
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКРешение №246/23.10.2013 по дело №3418/2013Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * допълнителна въззивна жалба * изтичане на срок * концентрационно начало в гражданския процес
ГКРешение №435/17.05.2010 по дело №749/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * упълномощаване * недействителност на договор
ГКРешение №227/29.03.2010 по дело №4374/2008установяване право на собственост * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * трето лице
ГКРешение №882/02.05.2011 по дело №1250/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * представителна власт * решение на общо събрание на кооперация * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * упълномощаване
ГКРешение №446/10.06.2009 по дело №1082/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна по молба на трето лице * Иск за изваждане от жилище в ЖСК
ГКОпределение №75/17.02.2009 по дело №2300/2008иск за изваждане от жилище в ЖСК * спиране на производството по делото * неправилна правна квалификация * преюдициално значение
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №138/09.07.2015 по дело №633/2015Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №184/01.03.2010 по дело №65/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * разпределяне на жилища в ЖСК * приращения * изваждане от жилище * ЖСК
ГКОпределение №226/08.04.2013 по дело №2067/2013иск за изваждане от жилище в ЖСК * спиране на въвод във владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №424/13.07.2011 по дело №964/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * съсобственост * предаване на владение * трето лице
ГКОпределение №102/08.03.2010 по дело №80/2010преюдициално значение * спиране на производството по делото * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №71/17.04.2012 по дело №1000/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * придобивна давност * приращения
ГКРешение №349/05.07.2010 по дело №5078/2008Иск за изваждане от жилище в ЖСК * предаване на владение
ГКОпределение №734/28.12.2009 по дело №631/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност * сила на пресъдено нещо * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * косвен иск
ГКРешение №8/17.02.2012 по дело №633/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №434/11.11.2010 по дело №387/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * ЖСК * иск за изваждане от жилище в ЖСК * прекъсване на давност * недобросъвестно владение