Ключови фрази
Иск за обезщетение на неползващия съсобственик

ГКРешение №99/13.05.2016 по дело №83/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * пропуснати ползи * Делба * покана
ГКРешение №491/28.06.2010 по дело №363/2009обезщетение за ползване * съсобственост * приемане на наследство * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №741/30.12.2009 по дело №3186/2008обезщетение за ползване * договор за наем * съпружеска имуществена общност * наследяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №294/13.07.2010 по дело №2654/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №738/29.12.2010 по дело №94/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №169/15.04.2010 по дело №5253/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * връщане на вещта * договор за наем * прекратяване на договор за наем * свобода на договаряне * пределно допустими срокове при договор за наем
ГКРешение №696/07.12.2010 по дело №263/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №116/08.10.2015 по дело №2677/2015Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * преюдициални въпроси в производството за делба * съсобственост * спиране на производството по делото
ГКРешение №42/11.02.2013 по дело №1330/2011 * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №243/23.10.2013 по дело №101/2013Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * дължимо обезщетение
ГКРешение №269/18.10.2013 по дело №1282/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * обезщетение за забава
ГКРешение №311/20.01.2014 по дело №507/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за забава * покана
ГКРешение №241/10.11.2014 по дело №928/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №314/22.06.2011 по дело №1568/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест
ГКРешение №394/18.05.2010 по дело №1045/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №130/15.07.2013 по дело №24/2012Делба * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * прехвърляне на част от делбения имот * договор за цесия
ГКРешение №240/21.06.2011 по дело №1390/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №84/28.02.2011 по дело №788/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * закрила при уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение
ГКРешение №450/19.01.2012 по дело №1619/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * погасителна давност
ГКРешение №544/23.07.2010 по дело №736/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №478/13.07.2010 по дело №4273/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * делба * съсобственост * уравнение на дялове * доказателства
ГКОпределение №199/26.09.2011 по дело №1045/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съдебни разноски * списък на разноските
ГКРешение №467/07.07.2010 по дело №231/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * възражение за прихващане * доказателствена тежест * свидетелски показания * неоснователно обогатяване
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №124/24.03.2011 по дело №882/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неправилна правна квалификация * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * наем
ГКРешение №80/24.02.2010 по дело №102/2009 * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №121/27.05.2011 по дело №1147/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №351/13.07.2010 по дело №573/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКОпределение №618/03.11.2009 по дело №548/2009съсобственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №352/13.07.2010 по дело №618/2009обезщетение за ползване * съсобственост * неоснователно обогатяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №51/27.04.2015 по дело №4829/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №276/12.04.2010 по дело №912/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за заем за послужване
ГКРешение №399/04.06.2010 по дело №1069/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * съсобственост
ГКРешение №129/03.04.2012 по дело №1415/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * разпределяне на ползването * връчване на нотариална покана
ГКРешение №842/15.07.2011 по дело №307/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №133/04.07.2013 по дело №535/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * доказателствена тежест * съсобственост * обезщетение за ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №182/13.06.2011 по дело №160/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * право на ползване * съсобственост * обезщетение за забава * доказателства
ГКРешение №57/22.02.2012 по дело №463/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * нови факти и доказателства * погасителна давност * давностен срок * прекъсване на давност
ГКРешение №172/06.07.2011 по дело №996/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №466/21.05.2010 по дело №4249/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана
ГКРешение №119/11.03.2010 по дело №3204/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * забава * покана * запор върху вещи
ГКРешение №80/08.05.2012 по дело №1315/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * указания на ВКС
ГКРешение №376/18.10.2012 по дело №1410/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение * договор за гражданско дружество
ГКРешение №516/11.01.2011 по дело №1385/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №973/07.01.2010 по дело №5347/2008съсобственост * обезщетение за ползване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №187/06.11.2014 по дело №7187/2013Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * наемни правоотношения
ГКРешение №381/08.07.2010 по дело №272/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неоснователно обогатяване * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №45/19.07.2016 по дело №61/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * обективно съединяване на искове
ГКРешение №81/26.05.2017 по дело №3818/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * представителство * съсобственост
ГКРешение №83/31.07.2017 по дело №3896/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * форма за валидност * етажна собственост
ГКРешение №199/15.01.2018 по дело №154/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * ползване на семейно жилище * правна квалификация * заем * наем * Развод по взаимно съгласие
ГКРешение №3/10.04.2018 по дело №4681/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * правомощия на въззивната инстанция * право на ползване * покана * писмени доказателства * съсобственост * приложим закон
ГКРешение №26/08.05.2018 по дело №1411/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №27/25.05.2018 по дело №2136/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * споразумение * тълкуване на договор
ГКРешение №97/10.07.2018 по дело №3845/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * Делба * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №181/02.01.2019 по дело №4400/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * трето лице, ползващо съсобствен имот