Ключови фрази
Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи

ГКРешение №55/26.04.2016 по дело №6020/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №198/10.11.2015 по дело №2441/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * доказателства * преклузия * отговор на искова молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №180/17.12.2015 по дело №2921/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * подобрения в чужд имот * държане * владение
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №146/12.07.2016 по дело №5844/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * прехвърляне на предприятие * тълкуване на договор
ГКРешение №74/07.07.2017 по дело №4035/2016Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * вземания между съсобственици
ГКРешение №115/04.12.2018 по дело №333/2018Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * правна квалификация * обезщетение за ползване * съсобственост