Ключови фрази
Наемно правоотношение

ГКРешение №123/04.04.2013 по дело №526/2012Наемно правоотношение * развод * наем * ползване на семейно жилище * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №96/14.03.2016 по дело №4842/2015Наемно правоотношение * спорна администрация * ползване на семейно жилище * развод
ГКРешение №160/29.02.2016 по дело №2290/2015Преобразуване на лично имущество * ползване на семейно жилище * Наемно правоотношение * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №274/06.01.2016 по дело №1720/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Наемно правоотношение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №118/02.06.2017 по дело №3769/2016Връщане на вещта при наем * Наемно правоотношение * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №1806/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Наемно правоотношение * правен интерес * недопустим съдебен акт