Ключови фрази
Отмяна на дарението

ГКОпределение №262/27.06.2016 по дело №2406/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението * симулативна сделка
ГКРешение №96/05.04.2011 по дело №352/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * разваляне на договор * издръжка на дарител * трансформация * трето лице
ГКРешение №24/28.03.2014 по дело №974/2012Отмяна на дарението * издръжка на дарител * неоснователно обогатяване
ГКРешение №103/23.02.2010 по дело №161/2009възстановяване на запазена част * издръжка на дарител * наследяване * намаляване на дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №172/16.05.2013 по дело №1203/2012Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * свидетелски показания
ГКРешение №688/18.11.2010 по дело №1699/2009Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №225/29.06.2012 по дело №911/2011Отмяна на дарението * издръжка на дарител
ГКРешение №970/26.02.2010 по дело №3835/2008дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * симулация * договор за дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №54/25.03.2014 по дело №3066/2013Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доклад по делото * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №432/22.01.2014 по дело №3321/2013Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * обогатяване * дължимо обезщетение * връщане на вещта
ГКРешение №501/29.06.2010 по дело №500/2009Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №293/14.07.2011 по дело №1302/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * покана * доказателства
ГКРешение №894/19.02.2010 по дело №3132/2008Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * наследяване * доказателствена тежест
ГКРешение №473/20.01.2012 по дело №263/2011Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателства * обогатяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №526/03.02.2012 по дело №681/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * нововъзникнали обстоятелства * право на ползване
ГКРешение №22/06.03.2014 по дело №455/2012Отмяна на дарението * издръжка на дарител
ГКРешение №256/27.04.2010 по дело №4078/2008Отмяна на дарението * издръжка на дарител * наследяване
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ГКРешение №34/19.02.2016 по дело №4981/2015Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №201/28.06.2011 по дело №909/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * трансформация
ГКРешение №141/10.03.2010 по дело №2950/2008издръжка на дарител * наследяване * Отмяна на дарението
ГКРешение №30/09.04.2010 по дело №4215/2008Отмяна на дарението * издръжка на дарител * наследяване * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №190/14.06.2016 по дело №1478/2016Отмяна на дарението * дарение * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №435/02.11.2011 по дело №1370/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателствена тежест * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №571/24.07.2012 по дело №447/2012сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението
ГКРешение №36/18.02.2014 по дело №3459/2013Отмяна на дарението * договор за дарение
ГКРешение №623/25.10.2010 по дело №242/2010Отмяна на дарението * установяване право на собственост * издръжка на дарител
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №209/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * доказателства * наследяване
ГКОпределение №103/11.03.2016 по дело №500/2016Частна касационна жалба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * Иск за установяване липса на съвместен принос * Отмяна на дарението
ГКРешение №201/23.10.2015 по дело №600/2015Отмяна на дарението * доклад по делото * предмет на доказване * издръжка * издръжка на дарител
ГКРешение №410/28.12.2012 по дело №1124/2011Отмяна на дарението * обогатяване * обедняване * неоснователно обогатяване * момент на настъпване на вреди * дарение * обезщетение за вреди
ГКРешение №263/08.06.2010 по дело №1082/2009издръжка на дарител * наследяване * Отмяна на дарението * договор за дарение
ГКРешение №194/02.10.2013 по дело №130/2013Отмяна на дарението * издръжка
ГКРешение №186/25.10.2017 по дело №5147/2016Отмяна на дарението * недопустимост на иск * преклузивен срок * начало на срок * покана
ГКРешение №145/01.11.2017 по дело №786/2017Отмяна на дарението * издръжка на дарител
ГКРешение №65/30.05.2018 по дело №1498/2017Отмяна на дарението * дарение * издръжка на дарител * покана
ГКРешение №163/19.06.2019 по дело №4903/2018Отмяна на дарението * издръжка * съдебно-икономическа експертиза