Ключови фрази
Право на недобросъвестния владелец на подобренията

ГКРешение №96/12.04.2011 по дело №332/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * погасителна давност * акцизни стоки без бандерол * водене на чужда работа без пълномощие * недобросъвестно владение
ГКРешение №111/13.06.2016 по дело №6121/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ГКРешение №47/25.03.2016 по дело №5052/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * надстрояване
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №131/01.07.2015 по дело №6874/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №257/23.10.2013 по дело №3571/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №129/13.07.2011 по дело №72/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения в чужд имот * необходими разноски * договор за заем за послужване * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №5/27.02.2013 по дело №70/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот
ГКРешение №29/04.03.2015 по дело №5189/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №45/03.02.2012 по дело №495/2011допустимост на иск * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * сила на пресъдено нещо * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №378/02.11.2011 по дело №1110/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * добросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №134/31.07.2014 по дело №6535/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №48/09.04.2015 по дело №5805/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * нищожност на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност * съдебен състав
ГКРешение №159/14.06.2013 по дело №1492/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * владение * държане * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №229/02.06.2011 по дело №524/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * прекъсване на давност
ГКРешение №106/28.12.2015 по дело №2687/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * общинска собственост * владение * недобросъвестно владение * груб строеж * погасителна давност
ГКРешение №108/08.07.2015 по дело №415/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение
ГКРешение №487/14.01.2013 по дело №461/2012Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * погасителна давност
ГКРешение №191/02.11.2016 по дело №1314/2016Право на недобросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение