Ключови фрази
Предоставяне на семейното жилище след развода

ГКРешение №312/08.12.2011 по дело №1700/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №190/01.03.2010 по дело №4281/2008предоставяне на семейно жилище след развода * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №7/03.02.2015 по дело №2558/2014Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * спорна администрация * висящност на процеса
ГКРешение №304/11.12.2013 по дело №1406/2012Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * фактическа раздяла * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №81/05.04.2011 по дело №1289/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * съсобственост * свобода на договаряне * разпределяне на ползването
ГКРешение №25/25.07.2011 по дело №523/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * съпружеска имуществена общност * доказателства * семейно жилище * фактическа власт * ползване на семейно жилище
ГКРешение №533/13.01.2012 по дело №251/2011Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * наем * споразумение
ГКОпределение №441/14.06.2012 по дело №352/2012допустимост на иск * Предоставяне на семейното жилище след развода * наемни правоотношения * ползване на семейно жилище * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №288/07.06.2010 по дело №548/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването
ГКРешение №823/11.12.2009 по дело №266/2009вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * Предоставяне на семейното жилище след развода * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №89/14.03.2011 по дело №1102/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * трето лице * семейно жилище
ГКРешение №128/15.03.2012 по дело №795/2011Развод поради разстройство на брака * Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето
ГКРешение №13/19.03.2014 по дело №3649/2013Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище
ГКРешение №407/24.08.2010 по дело №1478/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето * доказателства * споразумение при развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №565/16.06.2010 по дело №1317/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №138/23.02.2010 по дело №256/2009изменение на брачен иск * предоставяне на семейно жилище след развода * вина за разстройство на брака * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №554/15.07.2010 по дело №1774/2009ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * предоставяне на семейно жилище след развода * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №272/09.04.2009 по дело №3117/2008предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №247/25.06.2010 по дело №239/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * вина за разстройство на брака * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №921/11.12.2009 по дело №5299/2008нововъзникнали обстоятелства * предоставяне на семейно жилище след развода * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКОпределение №290/20.04.2012 по дело №106/2012Предоставяне на семейното жилище след развода * спорна администрация
ГКРешение №60/17.03.2014 по дело №4474/2013Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №240/15.07.2015 по дело №7346/2014Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище
ГКРешение №601/28.09.2010 по дело №255/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * право на ползване * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №219/09.06.2011 по дело №1321/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище