Ключови фрази
Прекратяване на СИО

ГКРешение №133/23.03.2011 по дело №1700/2010Прекратяване на СИО * лично имущество * принос * Определяне на по-голям дял на съпруга