Ключови фрази
Разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ГКРешение №423/13.01.2011 по дело №4949/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №55/12.03.2013 по дело №1185/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * инцидентен установителен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * наследяване * разпределяне на ползването
ГКОпределение №30/20.01.2010 по дело №498/2009общи части * право на строеж * етажна собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №151/04.03.2010 по дело №3366/2008отмяна-нарушено право на участие * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №99/23.05.2013 по дело №509/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №196/22.11.2013 по дело №957/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №203/14.10.2013 по дело №2828/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * необходимо другарство * заменяне на страна * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №2/18.03.2016 по дело №3267/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ГКРешение №7/23.01.2015 по дело №4351/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване
ГКРешение №273/26.05.2010 по дело №4524/2008разпределяне на ползването * съсобственост * спорна администрация * делба * изменение на разпределението на ползване * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №332/06.07.2010 по дело №633/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * етажна собственост * общи части * таван * таван * присъединяване
ГКРешение №105/28.12.2015 по дело №2649/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №110/29.10.2014 по дело №1875/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * определяне на квоти * възражение * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №185/03.08.2012 по дело №1380/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * съсобственост
ГКРешение №210/05.11.2015 по дело №2311/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация
ГКРешение №171/12.10.2015 по дело №1231/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №291/29.11.2011 по дело №212/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * обезщетение за ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №139/05.11.2014 по дело №3024/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * необходимо другарство
ГКРешение №195/06.10.2014 по дело №2141/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * предпоставки
ГКРешение №18/29.01.2016 по дело №4533/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на собственост * постройка * съсобственост
ГКРешение №198/13.07.2011 по дело №1004/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост * конституиране на страни * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №200/21.10.2013 по дело №2254/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * самостоятелен обект
ГКРешение №25/22.04.2014 по дело №3985/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №1024/18.12.2009 по дело №3417/2008необходимо другарство * задължително другарство * договор за гледане и издръжка * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №165/2014/06.01.2015 по дело №932/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №18/19.02.2015 по дело №1603/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №90/08.05.2015 по дело №6834/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №97/09.07.2013 по дело №866/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на разпределението на ползване * съсобственост
ГКРешение №72/15.07.2015 по дело №553/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * прекомерност на адвокатско възнаграждение * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №795/11.11.2010 по дело №1738/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * допустимост на иск * разпределяне на ползването * спорна администрация
ГКРешение №183/05.07.2011 по дело №1344/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на регулационен план * право на ползване
ГКОпределение №384/04.08.2015 по дело №2776/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * спорна администрация * списък на разноските
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №252/25.11.2014 по дело №933/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * право на строеж * застрояване
ГКРешение №181/13.10.2015 по дело №1826/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКОпределение №1361/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №397/2009 * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №593/28.06.2010 по дело №1275/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * етажна собственост * спорна администрация
ГКРешение №79/12.05.2015 по дело №322/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №288/15.12.2014 по дело №4148/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №143/06.10.2015 по дело №1325/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * преустройство
ГКРешение №615/30.09.2010 по дело №1510/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКРешение №421/19.05.2010 по дело №581/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * правен интерес * спорна администрация * съсобственост * право на ползване * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №301/11.12.2013 по дело №4920/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * постройка
ГКРешение №320/31.07.2013 по дело №1059/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * задължително другарство * необходимо другарство
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №430/03.04.2012 по дело №1565/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * постройка * етажна собственост
ГКОпределение №53/06.02.2009 по дело №1/2009допустимост на иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * ревандикационен иск * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №652/01.04.2011 по дело №999/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * свръх петитум * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №897/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * подобрения
ГКРешение №13/11.02.2010 по дело №4452/2008разпределяне на ползването * съсобственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №139/16.11.2015 по дело №2715/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * реална част * уравнение на дялове
ГКРешение №314/11.12.2013 по дело №3696/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съдебна спогодба * преустройство
ГКРешение №273/12.11.2013 по дело №3475/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването
ГКРешение №147/01.02.2016 по дело №3037/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * етажна собственост
ГКРешение №41/20.06.2011 по дело №415/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКРешение №16/18.02.2016 по дело №1890/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * необходимо другарство * задължително другарство * допустимост на иск
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №159/03.09.2012 по дело №1205/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКОпределение №308/24.04.2014 по дело №1773/2014Частна касационна жалба * Делба * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * иск за обезщетение за неползващия съсобственик * недопустим съдебен акт * обезщетение за ползване
ГКРешение №164/11.07.2014 по дело №247/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * фактическо положение в имота
ГКРешение №168/19.04.2010 по дело №652/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №149/29.09.2015 по дело №2223/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКОпределение №89/25.02.2009 по дело №88/2009допустимост на иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * извънсъдебно споразумение
ГКРешение №661/02.11.2010 по дело №1437/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части * задължително другарство
ГКРешение №280/17.12.2014 по дело №4008/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * недопустимост на решение
ГКРешение №95/02.07.2013 по дело №645/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №239/24.10.2013 по дело №1567/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №6/16.03.2012 по дело №925/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №188/11.01.2017 по дело №2762/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №124/29.11.2017 по дело №3343/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * приращение * публична продан
ГКРешение №126/05.12.2017 по дело №4905/2016Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * доклад по делото
ГКРешение №209/22.12.2017 по дело №810/2017Ревандикационен иск * допустимост на иск * съсобственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №72/05.06.2018 по дело №1985/2017Ревандикационен иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ГКРешение №134/25.10.2018 по дело №3462/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * право на ползване * тълкуване на договор * право на собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото