Ключови фрази
Спор за материално право на собственост върху земеделски земи

ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №510/14.09.2009 по дело №2345/2008спиране на производството по делото * делба * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №313/22.07.2009 по дело №276/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №711/18.12.2009 по дело №640/2009допустимост на иск * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес * установителен иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №258/11.07.2012 по дело №906/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба
ГКРешение №35/21.03.2011 по дело №1052/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №72/19.03.2013 по дело №850/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №250/03.10.2014 по дело №1964/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на иск * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКОпределение №128/29.03.2011 по дело №534/2010правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * заснемане и трасиране на стари реални граници
ГКРешение №57/05.05.2015 по дело №6431/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * застрояване
ГКРешение №127/25.08.2015 по дело №3806/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №307/30.06.2010 по дело №1349/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * оземляване на бежанци
ГКРешение №128/15.03.2011 по дело №7/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №790/20.07.2011 по дело №1114/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * административен ред * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №867/28.12.2012 по дело №719/2012делба * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * обективно съединяване на искове
ГКРешение №431/13.01.2012 по дело №5/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №842/02.12.2010 по дело №2006/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №136/08.07.2010 по дело №5122/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * одържавени недвижими имоти * спор за материално право
ГКРешение №214/27.05.2011 по дело №635/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * реституция * земеделски земи * замяна * застрояване * косвен съдебен контрол * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКРешение №606/13.11.2009 по дело №265/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №368/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №17/01.02.2013 по дело №244/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * спор за материално право * правен интерес
ГКРешение №133/17.02.2010 по дело №106/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск
ГКРешение №291/05.07.2011 по дело №376/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * допълнителна и комплексна експертизи * вещо лице * давностно владение
ГКРешение №105/15.09.2010 по дело №4922/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * неформална делба
ГКОпределение №335/30.07.2009 по дело №185/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №345/27.04.2010 по дело №285/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правен интерес
ГКОпределение №7/06.01.2010 по дело №720/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №31/06.07.2010 по дело №2987/2008Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * грешка в кадастрален план * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №57/08.06.2015 по дело №6396/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * придобивна давност
ГКОпределение №459/06.08.2009 по дело №329/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №186/22.04.2010 по дело №988/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нови факти и доказателства
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №267/31.08.2011 по дело №564/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване по закон * универсално завещание
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №256/17.06.2010 по дело №356/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * изменение на иска * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест
ГКОпределение №251/12.05.2009 по дело №49/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №828/22.12.2009 по дело №2572/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКОпределение №388/13.07.2009 по дело №372/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №60/31.03.2011 по дело №3933/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №22/30.01.2013 по дело №626/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №252/14.12.2013 по дело №1893/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №319/14.07.2010 по дело №477/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКОпределение №108/09.03.2009 по дело №71/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * Отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №224/15.03.2010 по дело №109/2009земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №288/26.05.2010 по дело №1145/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * правен интерес
ГКРешение №195/04.07.2012 по дело №632/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * установяване право на собственост към минал момент * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правна квалификация
ГКОпределение №410/30.10.2008 по дело №1308/2008допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №46/08.02.2011 по дело №37/2011съдебни разноски * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №166/28.03.2011 по дело №306/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * наследяване * конституиране на страни * установяване право на собственост към минал момент * обикновено другарство * приемство в процеса
ГКРешение №639/12.01.2011 по дело №340/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * придобивна давност * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКОпределение №45/03.02.2011 по дело №489/2010допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * заснемане и трасиране на стари реални граници * определяне на граници
ГКРешение №237/2011/17.01.2012 по дело №1137/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок * конкуренция на права
ГКОпределение №235/03.05.2012 по дело №194/2012допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * обективно съединяване на искове * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №424/05.12.2008 по дело №1723/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №538/14.06.2010 по дело №930/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * присъединяване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №97/23.10.2014 по дело №1969/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №24/06.07.2012 по дело №1992/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №853/06.01.2011 по дело №1287/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * неправилно заснемане на недвижим имот * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * помощен план
ГКРешение №11/30.03.2012 по дело №471/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * решение при правилно първоинстанционно решение
ГКРешение №40/26.02.2016 по дело №4109/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * фактическа власт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ГКРешение №23/14.02.2013 по дело №564/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * свръх петитум
ГКОпределение №349/14.07.2011 по дело №321/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №72/11.04.2011 по дело №1357/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ГКРешение №390/23.12.2010 по дело №546/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №395/27.05.2010 по дело №514/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване
ГКРешение №371/19.10.2010 по дело №1224/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №469/18.09.2013 по дело №873/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №98/27.07.2010 по дело №5262/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства
ГКРешение №194/28.04.2010 по дело №15/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №113/15.02.2010 по дело №5232/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * наследяване
ГКРешение №294/10.11.2011 по дело №574/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи
ГКРешение №281/13.08.2010 по дело №5192/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * възстановена кооперация * главно встъпване * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №164/23.07.2013 по дело №710/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * неприсъствено решение * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №142/17.03.2009 по дело №941/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №701/21.12.2009 по дело №627/2009отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №16/06.02.2013 по дело №878/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * реституция * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №282/29.03.2010 по дело №135/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №25/13.04.2010 по дело №3987/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост * реституция * нередовност на исковата молба * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №586/13.01.2011 по дело №1105/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * идентичност на имоти * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №50/11.07.2011 по дело №1574/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правоприемство * предели на влязлото в сила решение * правен интерес
ГКРешение №953/17.02.2010 по дело №4844/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * давностно владение * наследяване
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКРешение №361/15.07.2010 по дело №389/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * нови факти и доказателства * земеделски земи * определяне на квоти
ГКОпределение №225/26.05.2010 по дело №222/2010допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №197/13.08.2010 по дело №124/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * спиране на производството по делото
ГКРешение №48/06.04.2010 по дело №4554/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №88/20.04.2010 по дело №407/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №490/16.06.2010 по дело №1225/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №377/11.07.2012 по дело №451/2011допустимост на иск * Отмяна на констативен нотариален акт * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * преюдициалност * правен интерес
ГКРешение №381/04.05.2010 по дело №419/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКОпределение №8/09.01.2012 по дело №531/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №376/19.10.2010 по дело №641/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * обяснения на страната
ГКРешение №654/04.11.2010 по дело №1581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №252/25.10.2011 по дело №266/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * правен интерес
ГКОпределение №516/09.12.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №264/15.12.2014 по дело №1876/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №133/30.03.2010 по дело №811/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * форма за валидност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №33/31.01.2012 по дело №306/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * правен интерес * идентичност на имоти
ГКРешение №18/19.02.2016 по дело №4592/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №517/07.09.2009 по дело №364/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №765/28.10.2010 по дело №1987/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * правен интерес * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №81/24.02.2010 по дело №392/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * преклузивен срок * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи
ГКРешение №315/07.12.2010 по дело №3555/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нередовност на исковата молба * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * принцип на равенство на страните
ГКРешение №198/22.06.2012 по дело №116/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №518/09.12.2009 по дело №431/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №442/19.10.2010 по дело №804/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №455/03.06.2010 по дело №566/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №396/19.10.2012 по дело №279/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №335/03.01.2012 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преюдициално значение * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №134/07.04.2010 по дело №813/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * заснемане и трасиране на стари реални граници * доказателства
ГКОпределение №292/05.07.2010 по дело №116/2010недопустимост на иск * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Установителен иск
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №35/22.02.2012 по дело №419/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №59/01.04.2015 по дело №6239/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №632/23.11.2009 по дело №300/2009установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №190/30.07.2010 по дело №581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателствена тежест * конкуренция на права
ГКОпределение №730/23.12.2009 по дело №427/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №402/19.11.2010 по дело №93/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №835/06.01.2011 по дело №1578/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * давностно владение * нередовност на исковата молба * правна квалификация * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №526/08.09.2009 по дело №480/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №898/23.12.2010 по дело №1852/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №466/21.12.2011 по дело №1575/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * висящност на процеса * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКОпределение №488/08.12.2010 по дело №301/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * определяне на граници
ГКРешение №344/01.10.2012 по дело №114/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * трето лице * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКОпределение №572/06.10.2009 по дело №470/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №247/2011/28.02.2012 по дело №1212/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №526/11.06.2010 по дело №1032/2009определяне на граници * правна квалификация * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * писмени доказателства * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №546/16.09.2009 по дело №445/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правна квалификация * делба * преюдициално значение
ГКРешение №121/19.07.2012 по дело №339/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №101/26.07.2013 по дело №391/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * доказателства
ГКРешение №365/15.10.2010 по дело №1493/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * реституция * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №86/12.03.2012 по дело №581/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * съсобственост * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №6/29.06.2011 по дело №1130/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №275/07.03.2014 по дело №1996/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * процесуална правоспособност * правоприемство
ГКРешение №163/19.06.2013 по дело №527/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №262/06.07.2010 по дело №317/2009Установителен иск * нищожност на делба * земеделски земи * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * съсобственост * наследяване по закон * договор за делба
ГКРешение №84/11.07.2011 по дело №1767/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * писмени доказателства * оспорване на нотариален акт * доказателствена тежест * замяна
ГКРешение №752/28.04.2011 по дело №1624/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателствена тежест * реституция * установяване право на собственост към минал момент * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №212/18.06.2010 по дело №85/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост * доказателства * правоприемство
ГКРешение №104/14.04.2010 по дело №341/2009Установителен иск * установяване право на собственост * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * вписване на съдебно решение * правоприемство * реституция * наследяване
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №5/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №161/29.06.2012 по дело №895/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * възстановяване в стари реални граници * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №307/31.03.2010 по дело №259/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №347/12.07.2011 по дело №238/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №148/29.09.2015 по дело №1886/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * експертиза
ГКОпределение №65/10.02.2009 по дело №61/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №145/30.06.2016 по дело №5077/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Установителен иск * правен интерес * земеделски земи
ГКРешение №203/18.10.2016 по дело №1703/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №190/17.10.2016 по дело №995/2016Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №126/09.01.2018 по дело №613/2017Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск
ГКРешение №22/10.04.2018 по дело №1020/2017Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №131/07.10.2019 по дело №4137/2018Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * право на собственост * минал момент