Ключови фрази
адвокатско възнаграждение

ГКОпределение №163/13.06.2016 по дело №2266/2016Частна касационна жалба * правна помощ * адвокатско възнаграждение * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * доказателствена тежест
ТКРешение №46/19.04.2011 по дело №455/2010Установителен иск * адвокатско възнаграждение * нищожност на договор за продажба * ликвидация * решение на общо събрание
ТКОпределение №869/29.11.2010 по дело №664/2010Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №101/12.03.2012 по дело №102/2012съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * оттегляне на иск
ГКОпределение №34/17.01.2014 по дело №6312/2013Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №459/15.06.2010 по дело №352/2010компетентност на български и чуждестранен съд * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски
ТКОпределение №147/12.02.2014 по дело №272/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * адвокатско възнаграждение * издаване на изпълнителен лист
ТКРешение №70/25.08.2014 по дело №3560/2013Откриване на производство по несъстоятелност * договор за заем * тълкуване на договор * адвокатско възнаграждение * активна легитимация на ищец * допълнителни парични вноски
ГКОпределение №460/28.07.2014 по дело №3559/2014Частна жалба * адвокатско възнаграждение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №306/29.04.2014 по дело №2410/2014Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски * договор за правна помощ
ТКРешение №144/07.10.2010 по дело №806/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * адвокатско възнаграждение * база върху която се начислява неустойка
ТКРешение №84/17.08.2015 по дело №809/2014Недостатък на продадената вещ * строително-монтажни работи * недопустим съдебен акт * евентуален иск * адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №77/17.03.2015 по дело №2040/2014Иск за съществуване на вземането * договор за правна помощ * писмени доказателства * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №247/29.04.2014 по дело №1579/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * трудов стаж
ТКОпределение №355/11.06.2012 по дело №329/2012Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане
ГКРешение №261/28.10.2014 по дело №2149/2014Иск за съществуване на вземането * адвокатско възнаграждение * договор за правна помощ
ГКОпределение №145/13.02.2014 по дело №358/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * доказателства за извършено плащане * доказателства за извършено плащане
ГКРешение №208/29.06.2016 по дело №1261/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * адвокатско възнаграждение * цена на иска
ТКОпределение №89/22.01.2010 по дело №752/2009съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №822/21.11.2013 по дело №715/2012Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение * разноски в заповедно производство
ГКРешение №355/03.08.2010 по дело №1651/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №224/11.07.2011 по дело №371/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за правна защита и съдействие * погасителна давност * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №154/24.02.2012 по дело №730/2011съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №515/02.10.2015 по дело №2340/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №885/09.12.2014 по дело №2934/2014Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №599/07.08.2012 по дело №345/2012съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №645/27.11.2015 по дело №5638/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител * Делба
ТКОпределение №400/09.07.2015 по дело №1123/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №82/19.02.2009 по дело №60/2009съдебни разноски * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №27/19.02.2016 по дело №6024/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание глоба * държавно учреждение * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №155/02.06.2016 по дело №2016/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител
ГКОпределение №147/31.05.2016 по дело №1494/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * процесуално представителство
ГКРешение №74/19.07.2012 по дело №1495/2010Иск за заплащане възнаграждение на довереника по договор за поръчка * адвокатско възнаграждение * погасителна давност * възнаграждение по договор за поръчка * договор за правна защита и съдействие
ТКРешение №208/22.06.2015 по дело №3961/2013Иск за съществуване на вземането * договор за правна защита и съдействие * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №46/08.02.2011 по дело №37/2011съдебни разноски * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №485/30.06.2010 по дело №498/2010съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №882/13.12.2011 по дело №795/2011Частна касационна жалба * особен представител * адвокатско възнаграждение * изменение на решението в частта за разноските
ТКОпределение №796/19.11.2013 по дело №2380/2013Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане * договор за правна защита и съдействие
ТКОпределение №499/23.06.2010 по дело №55/2010съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №792/18.11.2013 по дело №853/2012Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане
ТКОпределение №109/18.02.2016 по дело №1983/2015данъчен кредит * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №236/16.05.2016 по дело №1714/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * синдик
ГКРешение №623/01.12.2010 по дело №1744/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * адвокатско възнаграждение * давностен срок * погасителна давност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №938/28.12.2009 по дело №5222/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №504/24.06.2010 по дело №223/2010адвокатско възнаграждение * доказателствена тежест * съдебни разноски
ГКРешение №843/23.12.2009 по дело №5235/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКОпределение №736/13.11.2013 по дело №5823/2013Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №728/11.11.2013 по дело №1378/2013Частна жалба * адвокатско възнаграждение * трудово правоотношение
ТКОпределение №383/25.06.2015 по дело №1749/2014Частна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №74/07.02.2011 по дело №46/2011адвокатско възнаграждение * съдебни разноски * Иск за обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение * признание на иска * невиновна невъзможност за изпълнение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №409/30.10.2008 по дело №1191/2008съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №169/17.05.2011 по дело №1176/2010адвокатско възнаграждение * установяване на вземане
ГКОпределение №802/06.12.2013 по дело №4629/2013адвокатско възнаграждение * доказателства
ГКРешение №67/08.02.2011 по дело №1852/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * забава * адвокатско възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №225/06.06.2012 по дело №197/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * Делба * съдебни разноски * държавна такса * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №226/30.03.2015 по дело №998/2015Частна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №495/25.06.2010 по дело №1669/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №167/05.03.2012 по дело №119/2012Частна касационна жалба * преклузивен срок * адвокатско възнаграждение * прекомерно адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №781/12.12.2014 по дело №3544/2014прекратяване на производството по делото * Частна касационна жалба * прекомерно адвокатско възнаграждение * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №26/17.01.2014 по дело №963/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №733/25.11.2013 по дело №4758/2013Частна касационна жалба * особен представител * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №379/28.05.2012 по дело №300/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №127/27.04.2016 по дело №5964/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * мандат * правоприемство * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №153/03.02.2010 по дело №63/2010съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №768/12.11.2013 по дело №3416/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №255/02.11.2015 по дело №1011/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ТКРешение №165/26.10.2010 по дело №93/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №914/30.12.2013 по дело №930/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №769/14.11.2011 по дело №752/2011Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №152/03.02.2010 по дело №2/2010обезсилване на заповед за изпълнение * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №126/10.05.2010 по дело №55/2009обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ТКОпределение №798/24.11.2011 по дело №756/2011Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №230/28.03.2013 по дело №1487/2013Частна касационна жалба * пряк иск на увредения срещу застрахователя * изменение на решението в частта за разноските * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски
ГКРешение №242/10.11.2015 по дело №1495/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарна отговорност * частен съдебен изпълнител * начало на давностен срок * адвокатско възнаграждение * дисциплинарно наказание
ТКОпределение №735/20.11.2014 по дело №3002/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №326/18.07.2016 по дело №1226/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №184/20.07.2016 по дело №1973/2014адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №314/26.07.2016 по дело №2048/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателства за извършено плащане * договор за правна помощ * разноски
ГКОпределение №401/23.08.2016 по дело №2420/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за гледане и издръжка * цена на иска
ГКОпределение №442/28.11.2016 по дело №4748/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №40/22.02.2017 по дело №476/2017Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * договор за правна помощ * разписка * изменение на решението в частта относно разноските
ГКРешение №59/04.05.2017 по дело №2817/2016Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * адвокатско възнаграждение * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №85/12.05.2017 по дело №1743/2017Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №306/06.06.2017 по дело №2559/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * дължимост на ДДС
ТКОпределение №365/17.07.2017 по дело №894/2017Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №433/08.08.2017 по дело №959/2017Частна жалба * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №429/08.08.2017 по дело №1401/2017Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение * евентуален иск
ТКОпределение №521/25.10.2017 по дело №1225/2017Частна жалба * изменение на решението в частта за разноските * данък добавена стойност * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №590/07.12.2017 по дело №4655/2017Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №490/19.12.2017 по дело №2474/2017Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * разноски * нови факти и доказателства
ТКОпределение №136/26.02.2018 по дело №174/2018Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №319/06.03.2018 по дело №4692/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * адвокатско възнаграждение * изпълнително производство * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ТКОпределение №322/14.06.2018 по дело №479/2018Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * цена на иска
ТКОпределение №383/09.07.2018 по дело №974/2018Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №486/07.08.2018 по дело №1648/2018Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №477/22.11.2018 по дело №2249/2018Частна касационна жалба * юрисконсултско възнаграждение * адвокатско възнаграждение * процесуално представителство
ТКОпределение №699/18.12.2018 по дело №2908/2018Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №76/14.02.2019 по дело №4562/2018Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №66/18.06.2019 по дело №2099/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * имуществени вреди * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №319/09.07.2019 по дело №2186/2019Частна касационна жалба * списък на разноските * адвокатско възнаграждение * изменение на решението в частта относно разноските
ТКОпределение №498/19.07.2019 по дело №1586/2019Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №167/22.07.2019 по дело №3502/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * незаконно обвинение * адвокатско възнаграждение * имуществени вреди
ТКОпределение №693/25.11.2019 по дело №2567/2019Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане
ТКОпределение №20/17.01.2020 по дело №2149/2019Частна касационна жалба * заповедно производство * разноски в заповедно производство * адвокатско възнаграждение * договор за банков кредит * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №82/18.02.2020 по дело №104/2020Частна жалба * изменение на решението в частта за разноските * адвокатско възнаграждение * правна помощ
ТКОпределение №150/24.04.2020 по дело №2924/2019Частна касационна жалба * изменение на решението в частта за разноските * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение * евентуален иск