Ключови фрази
алеаторен договор

ГКРешение №21/14.08.2012 по дело №16/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * свидетелски показания * Изпълнение от трето лице
ГКРешение №132/09.04.2015 по дело №4895/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * наследствен дял
ГКРешение №97/08.04.2016 по дело №5363/2015Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * неизпълнение на договор
ГКРешение №95/12.02.2010 по дело №699/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * определяне на квоти * неизпълнение
ГКРешение №113/18.02.2010 по дело №214/2009Разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор * доказателствена тежест * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №315/19.11.2012 по дело №1504/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №818/07.01.2011 по дело №1371/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * подобрения * разваляне на договор * трансформация * алеаторен договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКОпределение №381/05.06.2015 по дело №2322/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКОпределение №622/04.11.2009 по дело №530/2009частна жалба * солидарност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трето лице-помагач * правен интерес * обратен иск * трансформация на задължението за гледане в парично *
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №114/01.03.2010 по дело №765/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №346/04.10.2011 по дело №341/2010Разваляне на договор * алеаторен договор * погасителна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №98/07.09.2010 по дело №5114/2008Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание * разваляне на договор по съдебен ред * свобода на договаряне * алеаторен договор * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №41/25.04.2014 по дело №3667/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №11/25.02.2011 по дело №1510/2009Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * наследяване * алеаторен договор * правоприемство * съсобственост
ГКРешение №545/28.07.2010 по дело №825/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * наследствено правоприемство * неправилна правна квалификация
ГКРешение №13/16.02.2016 по дело №3888/2015Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * отрицателен установителен иск * разваляне на договор
ГКРешение №497/16.01.2012 по дело №1334/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * правоприемство * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №107/02.04.2015 по дело №6551/2014Нищожност * нередовност на исковата молба * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * недействителност на договор
ГКРешение №863/22.12.2010 по дело №1534/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ГКРешение №163/10.07.2015 по дело №5913/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №327/25.02.2015 по дело №1205/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * неизпълнение на договор
ГКРешение №675/12.10.2010 по дело №972/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания * изпълнение на неделимото задължение
ГКРешение №749/15.12.2010 по дело №840/2009Неоснователно обогатяване * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * обезщетение за ползване * алеаторен договор * възражение за прихващане * връщане на вещта
ГКРешение №521/03.01.2013 по дело №1628/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по право * разваляне поради неизпълнение * алеаторен договор
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКОпределение №506/21.10.2010 по дело №519/2010неизпълнение * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор
ГКРешение №200/20.04.2011 по дело №876/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свобода на договаряне * недействителност на договор
ГКРешение №573/25.10.2010 по дело №169/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №243/17.07.2015 по дело №6828/2014Разваляне на договор * разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * забава * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №402/13.11.2013 по дело №5689/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №65/01.03.2013 по дело №471/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * неизпълнение на договорни отношения * солидарна отговорност * бенефициер * алеаторен договор * право на ползване
ГКРешение №284/18.10.2012 по дело №1561/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №8/26.01.2015 по дело №2754/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор
ГКРешение №439/22.12.2011 по дело №90/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * трансформация * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор
ГКРешение №284/01.10.2014 по дело №1892/2014Разваляне на договор * алеаторен договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация на задължението за гледане в парично
ГКРешение №500/23.08.2010 по дело №1702/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предаване на владение * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №79/03.02.2010 по дело №56/2009Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №47/27.02.2015 по дело №3666/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №540/24.02.2011 по дело №1278/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследяване
ГКРешение №469/24.06.2010 по дело №328/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * признание на иска * наследствено правоприемство * наследяване
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №178/20.06.2012 по дело №1542/2011Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №178/17.10.2013 по дело №1690/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * разваляне на договор * алеаторен договор * вписване на искова молба
ГКРешение №91/09.05.2012 по дело №613/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * трето лице * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * придобивна давност
ГКРешение №179/15.05.2010 по дело №77/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * обратно изкупуване * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №112/02.05.2017 по дело №3356/2016Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * право на ползване * оттегляне на иск * оттегляне на пълномощия * злоупотреба с права * неизпълнение на договор
ГКРешение №110/28.11.2017 по дело №5557/2016алеаторен договор * разваляне на договор по съдебен ред * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * начало на давностен срок * Право на добросъвестния владелец на подобренията