Ключови фрази
водене на чужда работа без пълномощие

ГКРешение №341/27.07.2010 по дело №1218/2009подобрения * съсобственост * строително-монтажни работи * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №400/20.01.2015 по дело №1756/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение при командировка * възражение за прихващане * изпълнение на чуждо задължение * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №96/12.04.2011 по дело №332/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * погасителна давност * акцизни стоки без бандерол * водене на чужда работа без пълномощие * недобросъвестно владение
ГКРешение №398/25.05.2010 по дело №738/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №743/11.01.2011 по дело №1811/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №912/02.02.2010 по дело №4713/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * подобрения * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №315/20.12.2013 по дело №1460/2012Обезщетение при гестия * обезщетение за вреди * водене на чужда работа без пълномощие
ГКОпределение №455/21.07.2010 по дело №368/2010обезщетение за ползване * насрещен иск * допустимост на иск * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКРешение №60/25.03.2013 по дело №475/2012Обезщетения при гестия * обсъждане на доказателства от въззивния съд * заключение на вещо лице * договор за строителство * водене на чужда работа без пълномощие * предмет на договора
ТКРешение №219/04.02.2014 по дело №871/2012Неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи * връщане на даденото по нищожен договор * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №343/2013/02.07.2014 по дело №2733/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * неизпълнение на договорни отношения * подобрения в чужд имот * обедняване * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКРешение №627/13.01.2010 по дело №17/2009Делба * съсобственост * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване * необходими разноски
ГКРешение №356/25.10.2011 по дело №1508/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * претенции по сметки * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * водене на чужда работа без пълномощие
ТКРешение №16/27.06.2016 по дело №2573/2014Възнаграждение * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * договор за строителство
ГКРешение №85/24.06.2014 по дело №1157/2014Иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части * етажна собственост * общи части * необходими разноски * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №144/17.06.2016 по дело №581/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * водене на чужда работа без пълномощие * обогатяване * обедняване
ГКРешение №670/15.11.2010 по дело №695/2009съществуване на трудово правоотношение * водене на чужда работа без пълномощие * доказателствена тежест * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №685/25.10.2010 по дело №1940/2009водене на чужда работа без пълномощие * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване
ГКРешение №427/30.11.2011 по дело №1503/2010Делба * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * съсобственост * липса на съгласие * обогатяване * списък на разноските
ГКРешение №338/11.01.2016 по дело №1729/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * мандат * упълномощаване * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ТКРешение №12/28.02.2014 по дело №1037/2012Възнаграждение * доклад по делото * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №463/25.05.2010 по дело №1261/2009подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие * неправилна правна квалификация
ТКРешение №47/21.07.2016 по дело №828/2015Обезщетения при гестия * доказателствена тежест * доказателства * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №228/13.12.2016 по дело №5571/2015Водене на чужда работа без пълномощие * етажна собственост * подобрения * общи части * неоснователно обогатяване
ГКРешение №277/22.11.2018 по дело №4702/2017Водене на чужда работа без пълномощие * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация