Ключови фрази
връчване на съобщения на други лица

ГКРешение №284/27.11.2014 по дело №3351/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * установяване право на собственост * определяне на по- голям дял на съпруга * връчване на съобщения на други лица * принос
ГКРешение №14/25.01.2012 по дело №292/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * представителна власт * адрес за връчване * необходимо другарство * процесуална дееспособност * връчване на съобщения на други лица * връчване на представител
ГКОпределение №741/27.11.2013 по дело №7087/2013Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * адрес за връчване * връчване на съобщения на други лица
ГКОпределение №518/03.11.2016 по дело №1240/2016Частна касационна жалба * Европейско изпълнително основание за безспорни вземания * връчване на съобщения на други лица
ГКОпределение №502/22.12.2017 по дело №4649/2017Частна касационна жалба * връчване на съобщения на други лица * доказателствена тежест
ГКОпределение №272/27.06.2018 по дело №2218/2018Частна касационна жалба * връчване на съобщения на други лица * адрес за връчване
ГКОпределение №216/18.12.2018 по дело №4360/2018Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * връчване на съобщения на други лица * отговор на искова молба