Ключови фрази
гараж

ГКРешение №573/21.06.2010 по дело №641/2009придобиване преди брака * нередовност на исковата молба * гараж * вноска в ЖСК * Ревандикационен иск * лично имущество * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №189/22.12.2014 по дело №2640/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * гараж * приращение * право на строеж
ГКРешение №28/26.05.2016 по дело №3863/2015Делба * възлагане на неподеляем имот * гараж
ГКРешение №269/29.03.2010 по дело №203/2009Делба * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект * одобрен инвестиционен проект * гараж * съсобственост
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №294/31.03.2010 по дело №899/2009Делба * публична продан * гараж * съсобственост
ГКРешение №596/02.12.2010 по дело №2074/2008Делба * гараж * съсобственост * трето лице
ГКРешение №7/10.09.2018 по дело №1903/2017Ревандикационен иск * съсобственост * гараж * придобивна давност * намерение за своене * вписване в имотен регистър * констативен нотариален акт * спиране на придобивна давност * прекъсване на давност