Ключови фрази
главен дълг

ТКРешение №111/27.10.2009 по дело №296/2009главен дълг * частично плащане * еднородни задължения * законна лихва * възнаградителна лихва * поредност за погасяване на задължения * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист