Ключови фрази
глоба

НКОпределение №173/07.12.2012 по дело №1896/2012Касационни частни дела по спорове за подсъдност * глоба * касационно обжалване * спор за подсъдност по н.а.х.д.
НКРешение №245/20.07.2015 по дело №533/2015Разпространение на порнографски материали * глоба
НКРешение №178/07.07.2011 по дело №1096/2011Подкуп с цел упражняване на влияние * глоба * смекчаващи вината обстоятелства
НКОпределение №/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №480/2014глоба * неявяване пред съд по уважителни или неуважителни причини * Блудство с лице, навършило 14 г.
НКРешение №222/06.08.2014 по дело №560/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * глоба * съдържание на обвинителен акт * отнемане на МПС като средство на престъплението * лек автомобил, послужил за държане на акцизни стоки * акцизни стоки без бандерол * неналагане на кумулативно предвидено наказание * многобройни смекчаващи вината обстоятелства
НКРешение №115/05.03.2012 по дело №207/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * неправилно приложение на материалния закон * глоба * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №552/06.12.2010 по дело №554/2010Укриване и неплащане на данъчни задължения * съкратено съдебно следствие * наказание под законовия минимум * глоба * признание на фактите, описани в обвинителния акт * конфискация на налично имущество
НКРешение №61/13.05.2016 по дело №150/2016Реабилитации * давност за изпълнение * съдебна реабилитация * глоба * съществени процесуални нарушения * основателност на искане за възобновяване
НКРешение №356/29.09.2014 по дело №1139/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * незаконосъобразно наказание * глоба
НКРешение №403/10.11.2011 по дело №2055/2011Престъпления против паричната и кредитна система * извършване на банкови сделки по занятие * достоверност на свидетелски показания * банкова дейност * глоба
НКРешение №212/17.11.2016 по дело №836/2016Производство по приспособяване на присъда по реда на чл. 457 НПК * глоба
НКРешение №3/11.04.2017 по дело №1131/2016Хулиганство * давност за изпълнение * глоба * приложение на чл. 78а НК
НКРешение №189/07.03.2019 по дело №634/2018Незаконно преминаване и превеждане през граница * прочитане на обясненията на обвиняем * прочитане обясненията на подсъдимия * глоба * свидетелски показания * намаляване на наказание * изменено решение по наказанието
НКОпределение №/13.06.2019 по дело №406/2019Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * глоба
НКРешение №98/28.06.2019 по дело №186/2019Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения * явна несправедливост на наказанието * глоба * посредствено извършителство
НКРешение №140/11.10.2019 по дело №584/2019Контрабанда на наркотични вещества * съкратено съдебно следствие * ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода * глоба * справедливост на наказание