Ключови фрази
глоби и имуществени санкции по зз/отм./

ТКРешение №110/10.09.2012 по дело №231/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * подведомственост * глоби и имуществени санкции по ЗЗ/отм./