Ключови фрази
годност на техническо средство

НКРешение №57/05.02.2009 по дело №663/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * годност на техническо средство * вътрешно убеждение * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №386/17.11.2014 по дело №1505/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * годност на техническо средство * техническа грешка
НКРешение №345/08.08.2012 по дело №1014/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * право на защита * годност на техническо средство