Ключови фрази
гори

ГКРешение №854/21.12.2010 по дело №1401/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * правна квалификация
ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №860/06.01.2011 по дело №2032/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * новооткрити обстоятелства * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №386/22.06.2010 по дело №410/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №295/07.06.2010 по дело №411/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №121/11.03.2010 по дело №170/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №125/09.02.2010 по дело №4938/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №35/21.03.2011 по дело №1052/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №441/19.10.2010 по дело №779/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * одържавени недвижими имоти * наследяване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №4/21.01.2010 по дело №2512/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * отчуждаване
ГКРешение №147/13.04.2010 по дело №505/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * гори
ГКРешение №979/07.04.2010 по дело №2449/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №1035/20.05.2010 по дело №2435/2008гори * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №57/21.02.2011 по дело №98/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №305/01.04.2010 по дело №640/2009право на възстановяване * земеделски земи * гори * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №641/22.12.2009 по дело №4579/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №27/31.03.2010 по дело №613/2009доказателства * писмени доказателства * гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №262/04.08.2011 по дело №102/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №179/11.03.2010 по дело №3832/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №165/11.04.2011 по дело №256/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства
ГКОпределение №310/22.07.2009 по дело №216/2009установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №682/15.02.2010 по дело №4514/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №157/18.02.2010 по дело №3740/2008гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №647/15.01.2010 по дело №2644/2008право на възстановяване * правоприемство * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №433/15.06.2010 по дело №227/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори
ГКРешение №156/17.02.2010 по дело №3152/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №899/07.12.2009 по дело №3612/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд