Ключови фрази
гори

ГКРешение №854/21.12.2010 по дело №1401/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * правна квалификация
ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №860/06.01.2011 по дело №2032/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * новооткрити обстоятелства * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №386/22.06.2010 по дело №410/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №295/07.06.2010 по дело №411/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №121/11.03.2010 по дело №170/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №125/09.02.2010 по дело №4938/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №35/21.03.2011 по дело №1052/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №441/19.10.2010 по дело №779/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * одържавени недвижими имоти * наследяване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №4/21.01.2010 по дело №2512/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * отчуждаване
ГКРешение №147/13.04.2010 по дело №505/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * гори
ГКРешение №979/07.04.2010 по дело №2449/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №1035/20.05.2010 по дело №2435/2008гори * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №57/21.02.2011 по дело №98/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №305/01.04.2010 по дело №640/2009право на възстановяване * земеделски земи * гори * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №641/22.12.2009 по дело №4579/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №27/31.03.2010 по дело №613/2009доказателства * писмени доказателства * гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №262/04.08.2011 по дело №102/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №179/11.03.2010 по дело №3832/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №165/11.04.2011 по дело №256/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства
ГКОпределение №310/22.07.2009 по дело №216/2009установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №682/15.02.2010 по дело №4514/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №157/18.02.2010 по дело №3740/2008гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №647/15.01.2010 по дело №2644/2008право на възстановяване * правоприемство * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №433/15.06.2010 по дело №227/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори
ГКРешение №156/17.02.2010 по дело №3152/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №899/07.12.2009 по дело №3612/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №354/25.06.2010 по дело №152/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * право на възстановяване
ГКРешение №162/29.03.2011 по дело №245/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена тежест * вписване в имотен регистър
ГКРешение №1038/11.05.2010 по дело №4198/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №106/19.02.2010 по дело №3210/2008установяване право на собственост * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №196/23.04.2010 по дело №175/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * наследяване
ГКРешение №449/18.06.2010 по дело №1010/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * земеделски земи * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №959/13.01.2010 по дело №3319/2008Установителен иск * установяване право на собственост * гори * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №164/10.03.2010 по дело №3370/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №342/11.05.2010 по дело №56/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №8/18.05.2010 по дело №88/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №898/01.02.2010 по дело №3256/2008право на възстановяване * гори * правоприемство * писмени доказателства
ГКРешение №783/22.06.2011 по дело №1873/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №203/27.06.2011 по дело №178/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * гори * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №372/27.04.2010 по дело №90/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * идентичност на имена * право на възстановяване
ГКРешение №157/22.03.2010 по дело №528/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест
ГКРешение №261/04.08.2011 по дело №45/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност
ГКРешение №857/30.11.2009 по дело №2574/2008писмени доказателства * право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №78/25.02.2011 по дело №273/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства * давностно владение * официален документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №296/06.07.2009 по дело №217/2009иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №886/08.04.2010 по дело №3220/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №295/31.03.2010 по дело №971/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №120/11.03.2010 по дело №3625/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * доказателства
ГКРешение №314/25.05.2010 по дело №237/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №582/24.11.2009 по дело №339/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №366/29.06.2010 по дело №864/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * продажба на наследство * конфискация * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * право на възстановяване
ГКРешение №264/27.06.2012 по дело №825/2010Установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №983/03.05.2010 по дело №3257/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №116/14.04.2010 по дело №4297/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства * гори * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
ГКРешение №535/28.06.2010 по дело №1589/2009установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * гори * правен интерес * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №1007/19.04.2010 по дело №2911/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №1034/24.03.2010 по дело №260/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №591/02.03.2010 по дело №3334/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №225/13.08.2010 по дело №246/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №669/02.02.2010 по дело №556/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации
ГКРешение №31/28.01.2010 по дело №3244/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №602/19.07.2010 по дело №561/2009Делба на наследство * съсобственост * гори * форма за валидност * определяне на квоти * наследяване * нотариално завещание
ГКРешение №436/28.06.2010 по дело №1142/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * договор за покупко-продажба * право на възстановяване
ГКРешение №192/08.03.2010 по дело №101/2009право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №314/10.06.2009 по дело №126/2009гори * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * ревандикационен иск * реституция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №998/07.01.2010 по дело №3611/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства
ГКОпределение №443/18.12.2008 по дело №2173/2008гори * Установителен иск * правен интерес * обжалваем интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * реституция * допустимост на иск
ГКРешение №238/27.05.2010 по дело №919/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * преобразуване на кооперации * право на възстановяване
ГКРешение №154/19.02.2010 по дело №2922/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №773/15.03.2010 по дело №2488/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №981/11.03.2010 по дело №4705/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №304/08.04.2010 по дело №631/2009Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * спор за материално право * възстановяване правото на собственост * гори * отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права
ГКРешение №870/12.02.2010 по дело №4187/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства
ГКРешение №128/12.07.2010 по дело №651/2009право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №116/23.03.2010 по дело №3287/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №418/05.10.2010 по дело №722/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №474/07.07.2010 по дело №917/2009право на възстановяване * гори * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства
ГКРешение №103/15.04.2013 по дело №829/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * недопустимост на решение * общинска собственост
ГКРешение №810/04.02.2011 по дело №1643/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правна квалификация * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №104/16.02.2010 по дело №147/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * гори * допустимост на иск * право на възстановяване * процесуално представителство
ГКРешение №585/07.01.2011 по дело №319/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * реституция * писмени доказателства * земеделски земи
ГКРешение №566/22.12.2009 по дело №2980/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №991/26.01.2010 по дело №5259/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №203/19.07.2010 по дело №421/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №99/02.03.2010 по дело №4589/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №52/28.01.2010 по дело №4472/2008право на възстановяване * гори * нередовност на исковата молба * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №603/06.07.2010 по дело №932/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №51/03.05.2010 по дело №2899/2008договор за предоставяне на ползването на идеална част от ревир * гори * съсобственост * неизпълнение на договорни отношения * право на ползване * лихва
ГКРешение №155/28.04.2010 по дело №134/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №714/20.10.2010 по дело №957/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * гори
ГКРешение №198/03.08.2012 по дело №18/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №61/12.03.2010 по дело №761/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * общинска собственост
ГКРешение №473/26.05.2010 по дело №612/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * изменение на иска * обстоятелствена проверка * право на възстановяване
ГКРешение №245/13.05.2010 по дело №291/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №556/22.10.2009 по дело №112/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * обстоятелствена проверка * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №204/19.07.2010 по дело №191/2009гори * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №68/04.04.2011 по дело №1839/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * гори
ГКРешение №521/23.12.2010 по дело №1419/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №45/09.02.2010 по дело №3250/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №835/09.03.2010 по дело №2440/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации
ГКРешение №109/16.04.2013 по дело №599/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * процесуален субституент * косвен съдебен контрол * активна процесуална легитимация
ГКРешение №552/09.11.2009 по дело №53/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №352/18.05.2010 по дело №4200/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №433/10.11.2010 по дело №131/2010Установителен иск * установяване право на собственост * гори * реституция * възстановяване правото на собственост * държавна собственост
ГКРешение №195/17.08.2010 по дело №583/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * форма за валидност * придобивна давност
ГКРешение №188/07.04.2010 по дело №4607/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване
ГКРешение №4/27.01.2010 по дело №2438/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * преобразуване на кооперации * реституция
ГКРешение №29/04.02.2010 по дело №2913/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №511/26.07.2010 по дело №1047/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване * местна подсъдност
ГКРешение №14/28.01.2010 по дело №96/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №156/28.04.2010 по дело №275/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №780/04.02.2011 по дело №1983/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * гори * правна квалификация
ГКРешение №193/09.07.2010 по дело №1153/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №551/16.11.2009 по дело №4/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №99/29.06.2010 по дело №26/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №906/15.03.2010 по дело №3304/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №5/27.01.2010 по дело №2454/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №629/12.10.2010 по дело №1956/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * частен документ * писмени доказателства * форма за валидност
ГКРешение №659/12.01.2010 по дело №173/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * оспорване на истинността на документ * право на възстановяване
ГКРешение №191/23.03.2010 по дело №27/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №25/10.02.2010 по дело №668/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №507/12.01.2011 по дело №1140/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * писмени доказателства
ГКРешение №302/10.05.2010 по дело №53/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преобразуване на кооперации * членство в кооперация * право на възстановяване
ГКРешение №498/11.06.2010 по дело №840/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №821/30.11.2009 по дело №2451/2008право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №563/17.11.2009 по дело №3486/2008установяване право на собственост * гори * държавна собственост * процесуален субституент * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №279/06.07.2012 по дело №275/2012Отмяна по молба на трето лице * делба * отмяна по молба на трето лице * задължително другарство * гори * режим на съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №403/21.11.2008 по дело №1510/2008допустимост на иск * процесуални предпоставки * гори * право на възстановяване
ГКРешение №359/11.05.2010 по дело №3290/2008писмени доказателства * гори * право на възстановяване * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №87/12.02.2010 по дело №2583/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №979/26.03.2010 по дело №3284/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации
ГКРешение №87/26.03.2010 по дело №171/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №82/25.03.2013 по дело №316/2011Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * гори * държавна собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №104/08.12.2010 по дело №3863/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №30/04.02.2010 по дело №3120/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателствена тежест * гори
ГКРешение №448/07.02.2011 по дело №206/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * апорт * държавна собственост * форма за валидност * договор за замяна
Решение №877/11.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * допустимост на доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №323/06.08.2010 по дело №1272/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №564/15.02.2010 по дело №2576/2008Иск за възстановяване на правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №4/29.01.2010 по дело №2778/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №219/05.07.2010 по дело №557/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №158/18.05.2012 по дело №23/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №965/21.01.2010 по дело №2483/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №302/18.06.2010 по дело №918/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №53/11.05.2010 по дело №4714/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
ГКРешение №357/26.04.2010 по дело №294/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * придобивна давност * гори * право на възстановяване
ГКРешение №263/13.07.2010 по дело №3424/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №29/25.05.2010 по дело №3620/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на възстановяване
ГКРешение №5/12.06.2017 по дело №2844/2016Негаторен иск * сервитут * гори