Ключови фрази
грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен

НКРешение №160/28.03.2011 по дело №75/2011Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * дактилоскопни следи и дактилоскопна експертиза
НКРешение №236/26.04.2011 по дело №1371/2011Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * превес на смекчаващите вината обстоятелства
НКОпределение №/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №98/2015Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * събиране и проверка на доказателства
НКРешение №568/02.01.2014 по дело №1918/2013Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * нарушаване на принципа за непосредственост в наказателния процес * принцип на непосредственост на наказателния процес * нарушаване на принципа на устност в наказателния процес * неизпълнени указания на ВКС * съществени процесуални нарушения * отмяна на въззивна оправдателна присъда * авторство на деянието * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * процесуални задължения на въззивния съд
НКРешение №116/29.08.2011 по дело №55/2011Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * едностранен анализ на доказателства * свидетел с тайна самоличност * указания на касационната инстанция
НКРешение №606/21.03.2013 по дело №1746/2012Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * съществени процесуални нарушения * висок обществен интерес * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на отговор по направени възражения * игнориране на доказателства и/или доказателствени средства * доказателствени искания * разпознаване на лице
НКРешение №318/03.06.2010 по дело №248/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * превес на смекчаващите вината обстоятелства * приложение на чл. 55 НК * цели на наказанието * изменение на съдебен акт
НКРешение №462/14.10.2010 по дело №436/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * най-благоприятен за дееца наказателен закон * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * реабилитация по право * степен на обществена опасност * институт на условно осъждане
НКРешение №321/22.06.2010 по дело №229/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * фоторобот * съизвършител
НКРешение №411/28.11.2011 по дело №2083/2011Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * протокол за разпознаване * достоверност на свидетелски показания * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №203/26.05.2015 по дело №298/2015Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * новооткрито чрез разследване обстоятелство * размер на имуществени вреди * незаконосъобразно споразумение
НКРешение №379/05.10.2010 по дело №328/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * индивидуализация на наказание * самопризнание * съкратено съдебно следствие * квалифициращи обстоятелства * съдебно-медицинска експертиза по писмени данни * обществена опасност на деец * превес на отегчаващите вината обстоятелства
НКРешение №93/14.03.2013 по дело №261/2013Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * доказаност на обвинението
НКРешение №334/27.06.2013 по дело №642/2013Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * протокол за оглед * съставомерност на деяние * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №145/04.06.2012 по дело №255/2012Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * недоказаност на авторството на деяние * формиране на вътрешно убеждение * непълнота на доказателства * липса на доказателствена основа
НКРешение №606/21.03.2013 по дело №1746/2012Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * съществени процесуални нарушения * висок обществен интерес * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на отговор по направени възражения * игнориране на доказателства и/или доказателствени средства * доказателствени искания * разпознаване на лице
НКРешение №163/16.03.2010 по дело №66/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * протокол за оглед на местопроизшествие * неизменност на съдебния състав
НКРешение №596/22.03.2011 по дело №60/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * обяснения на подсъдим * предпоставки за условно осъждане
НКРешение №465/01.11.2010 по дело №417/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * незаконен съдебен състав
НКРешение №335/15.06.2010 по дело №237/2010Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * липса на превод на присъда * трансфер на осъдени лица и признаване изпълнението на присъда на чуждестранен съд
НКРешение №414/17.11.2011 по дело №1874/2011Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * косвени доказателства и косвено доказване * допускане на свидетели - полицейски служители * оговор * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * превес на смекчаващите вината обстоятелства * превес на отегчаващите вината обстоятелства
НКРешение №558/27.12.2012 по дело №1546/2012Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * формиране на вътрешно убеждение * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * справедливост на наказание
НКРешение №87/18.04.2016 по дело №98/2015Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * касационно следствие
НКРешение №155/11.10.2016 по дело №566/2016Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * бланкетна касационна жалба * обяснения на подсъдим * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * справедливост на наказание * правилно приложение на материалния закон
НКРешение №173/31.01.2017 по дело №616/2016Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * разумен срок на наказателния процес * производни доказателства * следствен експеримент
НКРешение №92/11.04.2017 по дело №1353/2016Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * изменение на решението по гражданския иск * незаконен съдебен състав * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * ексцес на умисъла * помагачество * необоснованост * оговор * липса на мотиви * тайна на съйвещание * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №1/26.04.2017 по дело №1171/2016Грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен * общност на умисъла * разпознаване * несъществено процесуално нарушение * оглед * справедливост на наказание * давностен срок по граждански иск, приет за разглеждане в наказателния процес * разпит като свидетели на лица, извършвали оперативно-издирвателна дейност * незаконен съдебен състав * приложение на материалния закон * правилно приложение на материалния закон * ексцес на умисъла