Ключови фрази
грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство

НКРешение №495/22.12.2014 по дело №1598/2014Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * справедливост на наказание * справедливост на обезщетение
НКРешение №532/16.03.2009 по дело №590/2008ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съкратено съдебно следствие
НКРешение №46/02.02.2011 по дело №685/2010Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съкратено съдебно следствие * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №158/13.06.2016 по дело №509/2016Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * справедливост на наказание
НКРешение №199/15.05.2013 по дело №530/2013Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * обяснения на подсъдим
НКРешение №93/24.04.2013 по дело №55/2013Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * определяне на наказание при съкратено съдебно следствие
НКРешение №165/13.04.2011 по дело №1068/2011Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК * съкратено съдебно следствие * най-благоприятен за дееца наказателен закон
НКРешение №558/28.12.2010 по дело №498/2010Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * Европейски съд по правата на човека * утежняване положението на осъдения * следствен експеримент * анализ на доказателствена съвкупност * оговор * противоречиви показания * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * цели на наказанието
НКРешение №134/27.07.2015 по дело №166/2015Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * намаляване на наказание
НКРешение №389/06.10.2011 по дело №1887/2011Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * анализ на доказателствена съвкупност * достоверност на доказателствени средства * допустимост на доказателства * следствен експеримент * авторство на деянието * косвени доказателства и косвено доказване * определяне на наказание при условията на чл. 54 НК * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди * указания на касационната инстанция
НКРешение №24/04.02.2013 по дело №2290/2012Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * признание на фактите, описани в обвинителния акт * самопризнание * съкратено съдебно следствие
НКРешение №334/24.06.2010 по дело №268/2010Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * довършен опит * нарушено право на защита * доказателствени искания * установяване на фактически положения * баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * цели на наказанието
НКРешение №2/03.02.2009 по дело №728/2008ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * процесуални задължения на въззивния съд * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
НКРешение №617/17.01.2014 по дело №1928/2013Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * анализ на доказателства
НКРешение №420/27.11.2014 по дело №1393/2014Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * индивидуализация на наказание * предпоставки за приложение на чл. 55 НК * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК
НКРешение №23/28.02.2014 по дело №2252/2013Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * материална незаконосъобразност * доказателствен анализ
НКРешение №23/12.02.2016 по дело №10/2016Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съкратено съдебно следствие * приложение на чл. 58а НК * непълнолетен * липса на смекчаващи вината обстоятелства * превес на отегчаващите вината обстоятелства * справедливост на наказание
НКРешение №84/15.08.2013 по дело №2054/2012Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * необоснованост * справедливост на наказание * умисъл за убийство * механизъм на деяние * право на защита
НКРешение №418/09.02.2016 по дело №1172/2015Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство
НКРешение №187/18.09.2014 по дело №443/2014Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * компетентност на вещо лице * несъставомерно деяние * кредитиране на експертно заключение
НКРешение №151/10.09.2015 по дело №77/2015Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * изменение на обвинението * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства
НКРешение №466/11.02.2015 по дело №1756/2014Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * предели на касационната проверка * справедливост на наказание
НКРешение №233/05.07.2011 по дело №9/2011Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * индивидуализация на наказание * цели на наказанието
НКРешение №308/12.10.2015 по дело №974/2015Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * доживотен затвор
НКРешение №347/19.11.2012 по дело №788/2012Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съкратено съдебно следствие * самопризнание * обяснения на подсъдим * умисъл за убийство * нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства
НКРешение №396/16.06.2014 по дело №1199/2013Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * висока степен на обществена опасност на деянието
НКРешение №478/04.01.2012 по дело №2300/2011Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * авторство на деянието
НКРешение №324/13.09.2010 по дело №240/2010Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * авторство на деянието * формиране на вътрешно убеждение
НКРешение №36/16.02.2016 по дело №1645/2015Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * съкратено съдебно следствие * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №112/07.05.2013 по дело №1813/2013Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * справедливост на наказание * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата