Ключови фрази
грабеж чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние

НКРешение №511/21.12.2011 по дело №2637/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * грабеж чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние
НКРешение №589/09.01.2013 по дело №1912/2012Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * грабеж чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние