Ключови фрази
гражданско дружество

ТКРешение №113/08.07.2014 по дело №1943/2013Възнаграждение * договор за обществена поръчка * нищожност * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП * гражданско дружество * цесия на съдружник
ТКОпределение №103/08.02.2010 по дело №68/2010консорциум * гражданско дружество * процесуален субституент
ТКРешение №34/06.03.2013 по дело №94/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * гражданско дружество * вземания на съдружник в гражданско дружество * изискуемост на вземането * недопустимост на иск
ГКОпределение №805/27.11.2012 по дело №555/2012гражданско дружество * обикновено другарство * солидарна отговорност
ТКРешение №131/21.03.2014 по дело №1121/2011Възнаграждение * консорциум * гражданско дружество * активна солидарност * активна процесуална легитимация * строително-монтажни работи
ТКРешение №126/14.10.2011 по дело №701/2010Встъпване в правата на застрахования * гражданско дружество * неправосубектно лице * застраховка "автокаско" * трето лице-помагач * застрахователно обезщетение за имуществени вреди