Ключови фрази
гражданскоправен спор

НКРешение №51/04.05.2015 по дело №1977/2014Привилегирован състав на кражба * съставомерно деяние * липса на малозначителност * гражданскоправен спор
НКРешение №84/18.02.2010 по дело №734/2009Рекет, когато е причинена средна или тежка телесна повреда, ако за извършеното престъпление не се предвижда по-тежко наказание * анализ на доказателствена съвкупност * гражданскоправен спор * установяване на фактически положения * цели на наказанието * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние
НКРешение №464/02.02.2011 по дело №455/2010Обсебване * гражданскоправен спор * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №420/05.11.2009 по дело №453/2009Обсебване * гражданскоправен спор * несъставомерно деяние * разпореждане с веществени доказателства
НКРешение №229/05.06.2009 по дело №220/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * кражба в големи размери * гражданскоправен спор
НКРешение №421/05.11.2009 по дело №455/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * разкриване на обективната истина * гражданскоправен спор * измама * несъставомерно деяние
НКРешение №387/17.10.2014 по дело №1056/2014Обсебване * гражданскоправен спор
НКРешение №87/13.06.2019 по дело №289/2019Измама, ако причинената вреда е в големи размери * несъставомерно деяние * измама * гражданскоправен спор