Ключови фрази
граници на европейския съюз

НКРешение №413/14.12.2015 по дело №1205/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * граници на Европейския съюз * отмяна на въззивна оправдателна присъда
НКРешение №159/03.04.2009 по дело №96/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * преминаване на държавна граница * преюдициални запитвания * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * граници на Европейския съюз
НКРешение №141/06.04.2009 по дело №101/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * преюдициални запитвания * несъставомерно деяние * граници на Европейския съюз * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №496/01.12.2010 по дело №471/2010Контрабанда * режим за внос и износ на благородни метали * предмет на престъпление * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * граници на Европейския съюз * справедливост на наказание * отнемане в полза на държавата * режим на внос и износ на валутни ценности
НКРешение №260/18.05.2010 по дело №96/2010граници на Европейския съюз * право на адвокатска защита * самопризнание * съставомерност на деяние * граничен контрол * степен на обществена опасност * индивидуализация на наказание * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №137/11.05.2009 по дело №98/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г. * преминаване на държавна граница * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * граничен контрол * споразумение * граници на Европейския съюз * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК