Ключови фрази
графичен знак

ТКРешение №63/24.03.2010 по дело №648/2009активна легитимация на ищец * авторско произведение създадено по трудово правоотношение * комбинирана търговска марка * графичен знак * заличаване на регистрация на търговска марка * авторско право върху графично изображение