Ключови фрази
графологична експертиза

НКРешение №517/22.12.2010 по дело №402/2010Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * косвени доказателства и косвено доказване * приобщаване на веществени доказателства * съучастническа дейност * оценка на доказателствена съвкупност * графологична експертиза
НКРешение №540/24.11.2010 по дело №589/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * графологична експертиза * използване на неистински документ
НКРешение №15/24.01.2012 по дело №2873/2011Укриване и неплащане на данъчни задължения * документ с невярно съдържание * недоказаност на обвинението * съучастническа дейност * отмяна на решение * графологична експертиза
НКРешение №338/14.10.2011 по дело №1825/2011Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * достоверност на доказателствени средства * оценка на доказателствена съвкупност * графологична експертиза
НКРешение №358/25.06.2010 по дело №293/2010Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * съдебно-счетоводна експертиза * условно осъждане * графологична експертиза * нарушено право на защита * съществени процесуални нарушения
НКРешение №335/10.02.2015 по дело №995/2014Съставяне на официален документ с невярно съдържание * Документни престъпления * недоказаност на авторството на деяние * превратна оценка на доказателства * графологична експертиза
НКРешение №401/14.11.2012 по дело №1257/2012Съставяне на официален документ с невярно съдържание * пробационни мерки * графологична експертиза
НКРешение №503/24.11.2010 по дело №492/2010Лъжесвидетелстване * формиране на вътрешно убеждение * графологична експертиза
НКРешение №191/25.06.2012 по дело №339/2012Измама, ако причинената вреда е в големи размери * формиране на вътрешно убеждение * неистински документ * графологична експертиза
НКРешение №424/27.10.2010 по дело №409/2010Престъпления против паричната и кредитна система * графологична експертиза * условно осъждане
НКРешение №286/02.12.2010 по дело №212/2010Укриване и неплащане на данъчни задължения * продължавано престъпление * данъчна декларация * данъчна фактура * графологична експертиза
НКРешение №436/26.10.2010 по дело №305/2010Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * графологична експертиза * отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие * право на защита * авторство на деянието * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * опасен рецидив * маловажен случай * граждански иск в наказателното производство
НКРешение №94/23.03.2010 по дело №650/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * графологична експертиза * достоверност на свидетелски показания
НКРешение №659/01.02.2012 по дело №2860/2011Съставяне на официален документ с невярно съдържание * използване на документ, удостоверяващ неверни обстоятелства * длъжностно лице * графологична експертиза
НКРешение №633/20.07.2011 по дело №564/2010Длъжностно присвояване * графологична експертиза
НКРешение №600/15.02.2011 по дело №591/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * графологична експертиза * частен документ с невярно съдържание
НКРешение №537/27.12.2012 по дело №1978/2012Укриване и неплащане на данъчни задължения * съдебно-психиатрична експертиза * графологична експертиза
НКРешение №411/03.11.2010 по дело №400/2010Съставяне на официален документ с невярно съдържание * графологична експертиза * авторство на деянието * преквалификация на деяние
НКРешение №450/14.01.2014 по дело №1044/2013Измама, ако причинената вреда е в големи размери * графологична експертиза * приемане на експертно заключение * кредитиране на експертно заключение * обективност на експертните заключения * основания за назначаване на повторна експертиза * косвени доказателства
НКРешение №77/25.03.2010 по дело №728/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * графологична експертиза * достоверност на свидетелски показания * приложение на чл. 66 НК
НКРешение №12/02.04.2018 по дело №1284/2017Документна измама * графологична експертиза
НКРешение №190/29.11.2018 по дело №802/2018Подкуп, получен от арбитър или вещо лице * графологична експертиза