Ключови фрази
грешка - чл. 14 нк

НКРешение №498/03.01.2014 по дело №2034/2013Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * грешка - чл. 14 НК * малозначителност на деянието
НКРешение №39/27.04.2015 по дело №1681/2014Убийство по чл.115 НК * мнима неизбежна отбрана * грешка - чл. 14 НК
НКРешение №366/04.12.2012 по дело №1112/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * грешка - чл. 14 НК * небрежност
НКРешение №513/15.12.2012 по дело №1560/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * грешка - чл. 14 НК
НКРешение №86/12.08.2016 по дело №146/2016Убийство по чл.115 НК * грешка - чл. 14 НК * мнима неизбежна отбрана * съкратено съдебно следствие