Ключови фрази
грижа на добрия търговец

ТКРешение №201/26.02.2014 по дело №770/2012Неоснователно обогатяване * грижа на добрия търговец * доказателствена тежест * разваляне на договор
ТКРешение №200/11.04.2014 по дело №545/2012Неустойка * договор за строителство * грижа на добрия търговец * непреодолима сила
ТКРешение №6/27.02.2013 по дело №1028/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * непреодолима сила * договор за наем на сейф * грижа на добрия търговец * доказателствена тежест
ТКРешение №22/02.08.2016 по дело №3349/2014Банкова гаранция * абстрактни сделки * грижа на добрия търговец * каузално правоотношение