Ключови фрази
груба небрежност

ТКРешение №184/24.02.2016 по дело №3092/2014Застрахователно обезщетение * груба небрежност * застраховка "автокаско" * застрахователно обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №548/24.07.2012 по дело №1490/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * груба небрежност * задължения при изпълнение на възложената работа * имуществена отговорност на работодател
ГКРешение №62/24.02.2015 по дело №2798/2014Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * груба небрежност * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №291/11.07.2012 по дело №951/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност * съпричиняване
ГКРешение №421/10.11.2011 по дело №1135/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност * нарушение на трудовата дисциплина * задължения при изпълнение на възложената работа
ГКРешение №499/09.01.2012 по дело №1577/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * съпричиняване * груба небрежност
ГКРешение №60/05.03.2014 по дело №5074/2013Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * изключване или намаляване на отговорността * доказателствена тежест * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност * увреждане
ГКРешение №14/01.03.2010 по дело №3456/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * груба небрежност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * изключване или намаляване на отговорността
ГКРешение №446/16.11.2011 по дело №1375/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за временна нетрудоспособност * неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност
ГКРешение №79/27.02.2012 по дело №673/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * груба небрежност * изключване или намаляване на отговорността
ГКРешение №125/04.05.2016 по дело №4417/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди * намаляване на обезщетение поради съпричиняване * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №1026/18.12.2009 по дело №4001/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * трудова злополука * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност
ГКРешение №54/24.03.2016 по дело №3804/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №290/18.11.2015 по дело №15/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * справедливост
ГКРешение №43/08.02.2013 по дело №174/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №195/16.07.2013 по дело №757/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * изключване или намаляване на отговорността * груба небрежност * вредоносен резултат * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №25/16.02.2016 по дело №3233/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * груба небрежност * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №159/15.01.2018 по дело №251/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №21/12.03.2018 по дело №1459/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №58/20.04.2018 по дело №2037/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди * трудова злополука * намаляване на обезщетение поради съпричиняване * груба небрежност * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №186/01.02.2019 по дело №4922/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * справедливост на обезщетение * доказателства * мотиви на въззивно решение * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №130/16.07.2019 по дело №800/2018Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * неимуществени вреди * трудова злополука * справедливост на обезщетение * груба небрежност
ГКРешение №114/19.07.2019 по дело №2413/2018Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност * нарушение на правилата за движение по пътищата * трудова злополука * правомощия на въззивната инстанция