Ключови фрази
движими вещи

ГКОпределение №504/26.11.2009 по дело №307/2009прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи
ГКРешение №521/23.06.2010 по дело №1083/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * свидетелски показания
ГКРешение №254/2011/10.01.2012 по дело №1119/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * движими вещи * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №49/09.03.2012 по дело №891/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * обезщетение за пропуснати ползи * родова подсъдност * трафопост
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1301/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за строителство * движими вещи
ГКРешение №33/22.02.2012 по дело №507/2011Делба * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * движими вещи * придобиване по време на брака
ГКРешение №297/22.12.2014 по дело №4004/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * присъединяване * движими вещи
ГКРешение №60/25.03.2010 по дело №394/2009Договор за наем на вещи * прекратяване на договор за наем * предаване на владение * движими вещи * доказателства * неустойка
ГКРешение №209/28.10.2015 по дело №2922/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * движими вещи
ГКРешение №793/12.11.2009 по дело №2532/2008предаване на владение * движими вещи * Ревандикационен иск
ГКРешение №59/08.06.2010 по дело №36/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * движими вещи * преработване * договор за дарение * нищожност на делба * форма за валидност
ГКРешение №64/22.07.2014 по дело №6757/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * движими вещи * доказателствена тежест * принцип на служебното начало * принцип на установяване на истината
ГКОпределение №300/29.04.2015 по дело №1323/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * родова подсъдност * цена на иска * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск * движими вещи
ГКРешение №164/26.10.2017 по дело №557/2017Ревандикационен иск * движими вещи * веществени доказателства * висящо наказателно производство
ГКРешение №120/07.11.2017 по дело №4222/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * движими вещи * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ТКОпределение №351/25.07.2018 по дело №1571/2018Частна касационна жалба * движими вещи * подсъдност
ГКРешение №79/22.08.2018 по дело №3873/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * движими вещи