Ключови фрази
действие спрямо трети лица

ГКРешение №208/29.07.2013 по дело №916/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * доказателствена тежест * отчетна сделка * свидетелски показания * действие спрямо трети лица * упълномощаване * доказателствени средства
ГКРешение №207/21.01.2016 по дело №1381/2015Делба * саморъчно завещание * съсобственост * унищожаване на завещателно разпореждане * частен документ * действие спрямо трети лица
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ГКРешение №87/05.07.2018 по дело №4028/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * конститутивно действие * действие на вписването * действие спрямо трети лица * унищожаване на договор * предаване на владение * доказателства * придобивна давност