Ключови фрази
добиви от вещ

ГКРешение №4/18.02.2016 по дело №3322/2015Делба * правна квалификация * добиви от вещ * обезщетение за ползване * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №405/24.10.2011 по дело №1541/2010обезщетение за ползване * наем * погасителна давност * съсобственост * добиви от вещ
ГКРешение №218/12.07.2011 по дело №804/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за забава * добиви от вещ * пропуснати ползи * наем
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност