Ключови фрази
договор за аренда

ТКРешение №145/19.11.2010 по дело №889/2009Неустойка * конверсия * договор за аренда * договор за наем
ГКРешение №695/23.11.2010 по дело №617/2009Договор за изработка * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * земеделски земи * договор за аренда
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №8/19.02.2014 по дело №5109/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * договор за аренда
ТКОпределение №257/13.05.2015 по дело №67/2015Частна касационна жалба * договор за аренда * неизпълнение на договорни отношения * правомощия на съдията по вписванията
ТКРешение №188/08.12.2009 по дело №126/2009договор за аренда * периодични плащания * арендна вноска * погасителна давност
ГКРешение №129/30.06.2015 по дело №268/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * договор за аренда
ТКРешение №222/21.12.2011 по дело №803/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * погасителна давност * признаване вземането от длъжника * договор за аренда
ГКРешение №390/19.10.2011 по дело №174/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * договор за аренда * вреди от некачествено строителство * земеделски земи * липса на пасивна легитимация
ТКОпределение №496/18.09.2015 по дело №1988/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКРешение №118/27.07.2015 по дело №2137/2014Арендно плащане * Обезсилване на решение * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за аренда
ГКОпределение №546/03.10.2014 по дело №4490/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №311/24.04.2013 по дело №1880/2013Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №424/05.07.2012 по дело №316/2012Частна касационна жалба * договор за аренда * договор за преаренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №672/13.10.2011 по дело №635/2011Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър * отказ на съдия по вписванията * нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
ТКОпределение №847/28.10.2011 по дело №745/2011Частна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ГКРешение №133/04.04.2012 по дело №1243/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за аренда * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * вещо лице
ГКРешение №181/17.04.2012 по дело №1315/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * договор за аренда
ТКРешение №26/07.09.2010 по дело №397/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за аренда * неустойка * изменение на иска * валута
ГКОпределение №286/07.05.2013 по дело №792/2012отказ на съдия по вписванията * договор за аренда * нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
ТКРешение №120/08.08.2016 по дело №1399/2015Неустойка * неустойка за забава * договор за аренда * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №14/12.01.2017 по дело №4482/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №420/27.07.2017 по дело №1036/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №423/28.07.2017 по дело №1590/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №403/31.07.2017 по дело №3488/2015Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * договор за аренда
ТКОпределение №409/02.08.2017 по дело №1028/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №450/02.08.2017 по дело №1550/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * продължаване на срок * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №449/02.08.2017 по дело №1037/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №448/02.08.2017 по дело №1148/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №411/02.08.2017 по дело №1024/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №407/01.08.2017 по дело №2157/2016Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №452/02.08.2017 по дело №1549/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №496/21.09.2017 по дело №2113/2017Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №499/21.09.2017 по дело №2108/2017Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №500/21.09.2017 по дело №2114/2017Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №494/20.09.2017 по дело №2128/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №493/20.09.2017 по дело №2146/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №507/25.09.2017 по дело №2148/2017Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №502/21.09.2017 по дело №2116/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №503/21.09.2017 по дело №2119/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №135/25.09.2017 по дело №512/2016Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * договор за аренда * обедняване
ТКОпределение №514/26.09.2017 по дело №2097/2017Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №524/27.09.2017 по дело №2137/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №528/28.09.2017 по дело №2123/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №543/03.10.2017 по дело №1548/2017Частна касационна жалба * договор за аренда
ТКОпределение №469/05.10.2017 по дело №2112/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №495/12.10.2017 по дело №2130/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №498/12.10.2017 по дело №2107/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №496/12.10.2017 по дело №2115/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №514/23.10.2017 по дело №2151/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №522/25.10.2017 по дело №2118/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда * земеделски земи
ТКОпределение №545/01.11.2017 по дело №2110/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда * анекс към договор за наем
ТКОпределение №556/06.11.2017 по дело №2133/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * анекс към договор за наем * договор за аренда
ТКОпределение №557/06.11.2017 по дело №2141/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКРешение №185/26.10.2017 по дело №2961/2014Арендно плащане * договор за аренда * договор за наем
ТКОпределение №686/21.11.2017 по дело №2143/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №691/21.11.2017 по дело №2098/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №693/21.11.2017 по дело №2156/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №692/21.11.2017 по дело №2136/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ГКРешение №115/21.11.2017 по дело №997/2017Ревандикационен иск * договор за аренда * съсобственост * действие на вписването
ТКОпределение №610/30.11.2017 по дело №2726/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ГКРешение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017Нищожност * недопустимост на решение * необходимо другарство * договор за аренда * упълномощаване
ГКРешение №12/01.03.2018 по дело №1251/2017Ревандикационен иск * договор за аренда * съсобственост
ТКОпределение №551/15.10.2018 по дело №2156/2018Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №12/18.01.2019 по дело №1771/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №71/24.01.2019 по дело №124/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №70/24.01.2019 по дело №1986/2018Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №75/25.01.2019 по дело №118/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №72/25.01.2019 по дело №120/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №85/29.01.2019 по дело №126/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №87/29.01.2019 по дело №125/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №86/29.01.2019 по дело №1987/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №92/31.01.2019 по дело №1996/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №118/11.02.2019 по дело №82/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №105/28.02.2019 по дело №1997/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №139/19.03.2019 по дело №131/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №246/11.04.2019 по дело №130/2018Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №285/03.05.2019 по дело №2132/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №284/03.05.2019 по дело №2120/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №311/14.05.2019 по дело №121/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда