Ключови фрази
договор за заем

ТКРешение №186/26.05.2015 по дело №3433/2013Договор за заем * представителна власт * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №202/09.12.2014 по дело №600/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * Установителен иск * договор за заем
ГКРешение №23/06.04.2010 по дело №58/2009Нищожност * договор за заем * продажба с уговорка за изкупуване * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №186/19.06.2013 по дело №927/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * разписка * възражение за изтекла давност
ГКРешение №76/23.03.2016 по дело №2174/2014Договор за заем * заем * обикновено другарство * писмени доказателства
ГКРешение №776/05.01.2011 по дело №969/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * договор за заем * свобода на договаряне * нищожност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №684/04.11.2010 по дело №1877/2009Нищожност * договор за заем * упълномощаване * кредитор с прието вземане * договорна ипотека
ТКРешение №113/20.01.2016 по дело №955/2014Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд * съдебно признание на факт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * запис на заповед * каузално правоотношение * договор за заем
ГКРешение №374/04.11.2014 по дело №2752/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * свидетелски показания * доказателствени средства * липса на съгласие
ГКРешение №72/29.07.2013 по дело №402/2012Договор за заем * неоснователно обогатяване * начална липса на основание * обезщетение за забава
ГКРешение №431/08.11.2011 по дело №1759/2010Нищожност * неустойка * договор за заем * нищожност на неустойка * заличаване на договорна ипотека * договорна ипотека
ГКРешение №261/2013/22.01.2014 по дело №2354/2013Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * договор за заем
ТКРешение №185/10.05.2016 по дело №2028/2014Договор за заем * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №78/17.07.2009 по дело №29/2009Договор за заем * разписка * запис на заповед * реквизит на запис на заповед * каузално правоотношение
ТКРешение №138/25.06.2010 по дело №927/2009Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * договор за заем * запис на заповед
ГКРешение №57/29.04.2013 по дело №354/2012Договор за заем * договаряне сам със себе си * договорна ипотека
ТКРешение №67/10.07.2012 по дело №405/2011Договор за заем * запис на заповед * прекъсване на давност
ТКРешение №70/25.08.2014 по дело №3560/2013Откриване на производство по несъстоятелност * договор за заем * тълкуване на договор * адвокатско възнаграждение * активна легитимация на ищец * допълнителни парични вноски
ГКРешение №162/02.06.2015 по дело №6592/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * договор за заем * стойност на отнето имущество
ГКОпределение №649/22.11.2010 по дело №631/2010връчване на съдебни книжа * договор за заем * обичайно местопребиваване * нередовност на исковата молба * непосочен актуален адрес
ГКРешение №582/21.12.2010 по дело №1384/2009Договор за заем * договор за заем * погасителна давност * договорна ипотека * свидетелски показания * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №92/06.04.2012 по дело №761/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * запис на заповед * договор за заем * свидетелски показания * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №160/02.08.2010 по дело №3655/2008Нищожност * договор за заем * договорна ипотека * доказателства * дарение * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №546/23.07.2010 по дело №856/2009Договор за заем * договор за заем * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №478/11.02.2014 по дело №2670/2013Иск за съществуване на вземането * договор за заем * заповед за изпълнение * съдебно признание на факт * тълкуване на договор * установяване на факти * доказателствени средства
ГКРешение №150/25.06.2012 по дело №574/2011договор за заем * разписка * Изпълнение при множество задължения * доказателствена тежест
ГКРешение №283/03.10.2013 по дело №2202/2013Договор за заем * разписка * доказателствена тежест
ГКРешение №61/18.02.2010 по дело №153/2009договор за заем * лихва * Договор за заем
ГКРешение №160/29.05.2013 по дело №800/2012Договор за заем * доказателства и доказателствени средства * погасяване на установени с писмен акт парични задължения * свидетелски показания
ГКРешение №639/06.10.2010 по дело №754/2009Отменителен иск * прогласяване на недействителност * договор за наем * договор за заем * обезщетение за ползване * съсобственост * увреждане на кредитор
ГКРешение №243/05.11.2015 по дело №2410/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * доклад по делото * забрана за посочване на нови факти и доказателства * свидетелски показания * нови факти и доказателства
ГКРешение №785/2010/11.01.2011 по дело №1457/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за заем * наследяване * симулация
ГКРешение №20/02.02.2011 по дело №620/2010Договор за заем * доказателства
ТКРешение №36/03.05.2012 по дело №299/2011Предявяване на установителен иск * установителен иск в производство по несъстоятелност * договор за заем * синдик * процесуална легитимация
ГКРешение №70/21.04.2015 по дело №5100/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неизпълнение на договор * договорна ипотека * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №106/10.07.2014 по дело №5157/2013Иск за съществуване на вземането * договор за заем * прихващане
ГКРешение №237/27.06.2011 по дело №931/2010съпружеска имуществена общност * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * договор за заем * лични средства
ГКОпределение №310/18.06.2009 по дело №338/2009спиране на производството по делото * иск за съществуване на вземането * договор за заем * преюдициално значение
ГКРешение №43/26.03.2015 по дело №4638/2014Договор за заем * договор за заем * доказателства
ГКРешение №22/01.02.2016 по дело №4447/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * недействителност на договор * заповед за изпълнение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №91/01.04.2015 по дело №5960/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №318/14.07.2011 по дело №182/2010Договор за заем * давностен срок
ТКРешение №74/10.07.2012 по дело №119/2011Договор за заем * произнасяне по непредявен иск * запис на заповед * договор за заем * каузално правоотношение
ГКРешение №278/02.10.2012 по дело №1345/2010Разваляне на договор * договорна ипотека * договор за заем
ГКРешение №378/30.11.2011 по дело №314/2011Задатък * запис на заповед * обезщетение за неизпълнение * предварителен договор * договор за заем
ГКРешение №540/20.12.2011 по дело №110/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неизпълнение * давностен срок * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника * нищожност на договор
ТКРешение №102/09.07.2010 по дело №767/2009Договор за заем * запис на заповед * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №379/06.01.2014 по дело №171/2012Договор за заем * споразумение * връщане на вещта * свидетелски показания
ГКРешение №333/23.04.2010 по дело №526/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * договор за заем * обратно изкупуване * обезпечение по договор за заем * привидни и прикрити договори
ТКРешение №21/15.03.2012 по дело №1144/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * запис на заповед * конверсия
ГКРешение №67/15.04.2013 по дело №933/2012Договор за заем * договор за заем
ТКРешение №197/07.02.2012 по дело №1043/2010Договор за заем * Изпълнение от трето лице * връщане на даденото по нищожен договор
ГКРешение №174/29.04.2011 по дело №640/2010Договор за заем * обезщетение за ползване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №232/12.08.2014 по дело №7488/2013Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * договор за заем * вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * споразумение при развод по взаимно съгласие * договор за кредит
ТКРешение №190/23.01.2014 по дело №483/2012Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * запис на заповед * договор за заем * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №390/20.05.2010 по дело №134/2010Договор за заем * договор за заем * доказателствена тежест
ГКРешение №499/06.03.2013 по дело №1268/2011Договор за заем * договор за заем * встъпване в дълг на трето лице * доказателствена тежест * възражение за прихващане
ГКРешение №617/28.12.2010 по дело №1059/2009Договор за заем * обезщетение за забава * неизпълнение на договорни отношения * възобновяване на производството по делото * възражение за изтекла давност
ГКРешение №593/07.10.2010 по дело №1484/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неправилна правна квалификация
ГКРешение №28/05.04.2012 по дело №523/2011Встъпване в правата на кредитора при отговорност за чужд дълг * договор за заем * договор за банков кредит * застраховка "домашно имущество"
ГКРешение №69/24.06.2011 по дело №584/2010Установителен иск * договор за заем * лихва
ТКРешение №88/27.05.2013 по дело №374/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * разписка * установителен иск в заповедно производство * договор за заем
ГКРешение №253/17.10.2014 по дело №2902/2014Договор за заем * договор за заем
ТКРешение №11/26.05.2010 по дело №333/2009Неоснователно обогатяване * договор за заем * нищожност на съдебно решение * изпълнителен лист
ГКРешение №192/07.11.2014 по дело №2519/2014Иск за съществуване на вземането * заем * договор за заем
ТКРешение №209/02.12.2013 по дело №825/2012Договор за заем * наем * наемни правоотношения
ТКРешение №172/22.01.2015 по дело №3721/2013Предявяване на установителен иск * новация * допълнителни парични вноски * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * договор за заем
ГКОпределение №393/17.11.2008 по дело №1810/2008договор за заем * договорна ипотека * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение *
ТКРешение №248/23.01.2015 по дело №3437/2013Иск за съществуване на вземането * обезпечително предназначение менителничен ефект * запис на заповед * договор за заем * каузално правоотношение * абстрактни сделки
ГКРешение №59/22.04.2010 по дело №387/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване * отчуждаване * изключителен собственик * принос * договор за заем
ГКРешение №90/31.03.2014 по дело №6629/2013Договор за заем * неизпълнение на договорни отношения * неправилна правна квалификация * договор за кредит * погасителна давност
ГКРешение №22/19.03.2015 по дело №2979/2014Договор за заем * свидетелски показания * изменение на иска * съдебно признание на факт * осъдителен иск
ГКРешение №472/14.11.2012 по дело №693/2012Договор за заем * доказателства и доказателствени средства * Иск за съществуване на вземането * разписка
ГКРешение №378/30.12.2014 по дело №3020/2014Договор за заем * договор за заем * солидарна отговорност * встъпване в дълг на трето лице
ТКРешение №41/08.04.2015 по дело №653/2014Договор за заем * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №444/19.02.2016 по дело №5212/2013Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * заповед за незабавно изпълнение * договор за заем
ГКРешение №505/16.11.2011 по дело №1590/2010Договор за заем * обезщетение за забава * погасителна давност * отвод * отвод
ГКРешение №24/28.01.2010 по дело №4740/2008Договор за заем * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната * доказателства и доказателствени средства * разместване на доказателствената тежест * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * евентуален иск * лихва
ГКРешение №112/05.06.2014 по дело №5572/2013Договор за заем * договор за заем
ГКРешение №86/14.08.2014 по дело №6766/2013Иск за съществуване на вземането * иск за съществуване на вземането * договор за заем * сила на пресъдено нещо * оспорване на вземането при заповедно производство * правоприемство на страните в заповедно производство
ТКРешение №162/21.01.2010 по дело №82/2009Договор за заем * средства от фонд "Инвестиции" при ЦКС * безвъзмездна финансова помощ
ГКРешение №261/12.07.2011 по дело №795/2010Договор за заем * периодични плащания * давностен срок
ТКРешение №190/14.01.2015 по дело №1573/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * договор за заем * обезпечително предназначение менителничен ефект
ТКРешение №179/12.01.2016 по дело №353/2014Договор за заем * инцидентен установителен иск * прогласяване на нищожност * представителна власт * частичен иск * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №524/28.12.2011 по дело №167/2011Договор за заем * свидетелски показания * форма за валидност
ГКРешение №206/21.09.2011 по дело №1338/2010Нищожност * симулация * договор за заем * прогласяване на недействителност
ТКОпределение №155/30.03.2016 по дело №245/2016договор за заем * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда
ГКРешение №145/16.04.2015 по дело №5024/2014Договор за заем * договор за заем * изпълнение на чуждо задължение * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ТКРешение №136/06.11.2015 по дело №2483/2014Иск за съществуване на вземането * тълкуване на договор * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за новация * запис на заповед * договор за заем
ГКРешение №98/10.06.2014 по дело №5788/2013Нищожност * договор за заем
ТКРешение №579/26.11.2008 по дело №298/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * договор за покупко-продажба
ГКРешение №123/31.03.2015 по дело №4298/2014Нищожност * нищожност на договор за ипотека * договор за заем * трето лице * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №142/27.04.2015 по дело №5917/2014Договор за заем * договор за заем * защита срещу неприсъствено решение * установяване на факти * доказателствена тежест
ГКРешение №97/22.03.2011 по дело №417/2010Договор за заем * обезщетение за забава * доказателствена тежест * обяснения на страната * доказателства
ГКРешение №123/02.05.2012 по дело №959/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем
ГКРешение №472/26.05.2010 по дело №278/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * договор за заем * възстановяване правото на собственост * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ТКРешение №37/26.07.2012 по дело №475/2011Договор за заем * забрана за договаряне сам със себе си
ГКОпределение №357/24.07.2013 по дело №3981/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * договор за заем
ТКРешение №4/25.02.2009 по дело №395/2008неустойка * договор за заем * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прекомерност на неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №109/08.06.2011 по дело №1896/2009нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * договор за заем * свидетелски показания
ТКРешение №107/25.06.2010 по дело №818/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * нищожна клауза-неустойка * неустойка * договор за заем
ГКРешение №157/18.06.2015 по дело №5176/2014Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * договор за заем * заповед за изпълнение * отрицателен установителен иск * действия без представителна власт * нередовност на исковата молба * обичайно местопребиваване
ГКРешение №345/12.11.2012 по дело №481/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за заем * предсрочна изискуемост * поръчителство
ГКРешение №288/14.07.2011 по дело №771/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * договор за заем * договорна неустойка * прекомерност на неустойка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №75/20.07.2009 по дело №8/2009договор за заем * временна финансова помощ * инвестиция * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ТКРешение №10/07.09.2010 по дело №241/2009Договор за заем * тълкуване на договор * счетоводни книги * доказателствена сила на частен документ * неизпълнение на договорни отношения
ТКОпределение №742/31.10.2013 по дело №3126/2013Частна касационна жалба * договор за заем * редовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на вземането
ТКРешение №62/09.07.2012 по дело №733/2011Договор за заем * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №422/22.06.2010 по дело №918/2009доказателствена сила на частен документ * договор за заем * наследяване * неустойка
ГКРешение №98/09.05.2012 по дело №318/2011Договор за заем * указания на съда * доклад по делото * доказателства
ТКОпределение №332/22.10.2008 по дело №288/2008договор за заем * предсрочна изискуемост
ГКРешение №831/04.01.2010 по дело №2807/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №38/07.04.2015 по дело №1008/2014Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * запис на заповед * договор за заем
ГКРешение №437/17.01.2012 по дело №70/2011Договор за заем * договор за заем * откриване на наследство * приемане на наследство * отказ от наследство
ГКРешение №554/08.02.2012 по дело №1163/2010Договор за заем * договор за банков кредит * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ГКРешение №7/27.01.2015 по дело №2427/2014Договор за заем * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №215/12.10.2015 по дело №49/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * тълкуване на договор * обезщетение за ползване * общинска собственост * договор за заем
ТКРешение №84/25.05.2010 по дело №644/2009Договор за заем * средства от фонд "Инвестиции" при ЦКС * безвъзмездна финансова помощ * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №82/12.05.2015 по дело №5122/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * заповед за изпълнение * свидетелски показания
ГКОпределение №318/14.06.2011 по дело №170/2011инцидентен установителен иск * нередовност на исковата молба * договор за заем
ГКРешение №837/13.12.2010 по дело №1727/2009Договор за заем * лихва * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения * покана за доброволно изпълнение
ГКРешение №868/15.02.2010 по дело №2976/2008Нищожност * нищожност-противоречие на закона * произнасяне по непредявен иск * симулация * договор за заем
ГКРешение №235/04.07.2011 по дело №513/2010Нищожност * договор за заем * недействителност на договор * нищожност-заобикаляне на закона * доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ТКРешение №223/19.04.2016 по дело №3633/2014Договор за заем * прекомерност на неустойка * оспорване на частен документ * доказателствена тежест
ТКРешение №196/06.12.2010 по дело №335/2009Договор за заем * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * произнасяне по недопустим иск
ТКРешение №52/22.05.2009 по дело №695/2008договор за заем * прехвърляне на търговско предприятие * временна финансова помощ * Договор за заем
ТКРешение №66/08.07.2014 по дело №1766/2013Договор за заем * запис на заповед * Иск за установяване на вземането * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №124/05.04.2012 по дело №905/2011Делба * определяне на квоти * постановление за възлагане * съсобственост * публична продан * вписване на възбрана * право на строеж * договор за заем
ГКРешение №171/24.04.2012 по дело №801/2011Договор за заем * установяване на вземане * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * запис на заповед * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №147/23.07.2012 по дело №627/2011Договор за заем * договор за заем * договорна неустойка * договорна ипотека
ТКРешение №134/22.06.2015 по дело №586/2014Решение за откриване на производство по несъстоятелност * неплатежоспособност * търговска сделка * договор за заем
ГКРешение №788/04.01.2011 по дело №1741/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожност-противоречие на закона * правомощия на въззивната инстанция * привидни и прикрити договори * договор за заем
ГКРешение №724/30.11.2010 по дело №507/2009Договор за заем * доказателства * частен документ * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №121/01.07.2009 по дело №55/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * запис на заповед * доказателствена тежест * договор за заем * даване вместо изпълнение * менителничен иск * каузално правоотношение
ГКРешение №243/30.07.2013 по дело №479/2012Договор за заем * договор за замяна * неустойка * прекомерност на неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №274/19.12.2013 по дело №1285/2012Договор за заем * разписка * договор за заем * свидетелски показания * обедняване
ГКРешение №104/13.03.2012 по дело №1745/2010прекомерност на неустойка * частичен иск * сила на пресъдено нещо * преклузия * Договор за заем * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №405/04.05.2010 по дело №4515/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * договор за заем * нищожност на договор за продажба * конституиране на страни
ГКРешение №683/02.03.2010 по дело №4860/2008Договор за заем * договор за заем * дължима грижа * даване вместо изпълнение * лихва * свобода на договаряне * забава
ТКРешение №45/31.03.2016 по дело №1029/2015Иск за неоснователно обогатяване * каузално правоотношение * запис на заповед * доказателствена тежест * договор за заем
ГКРешение №174/23.07.2010 по дело №5002/2008Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * договор за заем * договорна ипотека * разписка * доказателствена тежест
ГКОпределение №17/04.02.2015 по дело №5218/2014Частна касационна жалба * договор за заем * обективно съединяване на искове * преклузия * служебно съединяване на искове * цена на иска
ГКРешение №415/22.10.2012 по дело №231/2012Делба * съпружеска имуществена общност * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * частична трансформация * лични средства * принос * придобиване по време на брака * определяне на квоти * договор за заем
ГКРешение №119/01.07.2016 по дело №6182/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * свидетелски показания
ГКРешение №19/14.07.2016 по дело №3604/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * правна квалификация
ГКРешение №205/28.07.2016 по дело №278/2016Договор за заем * преклузия * събиране на нови доказателства във въззивното производство * правомощия на въззивната инстанция * експертиза
ТКРешение №70/02.08.2016 по дело №1202/2015Договор за заем * новация * възнаградителна лихва
ГКРешение №210/19.09.2016 по дело №861/2016Договор за заем * извънсъдебно признание
ГКРешение №235/27.09.2016 по дело №1362/2016Договор за заем * тълкуване на договор * доказателствена тежест * Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №142/07.10.2016 по дело №1601/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * доказателства * доказателствена тежест * даване вместо изпълнение
ГКРешение №240/26.10.2016 по дело №922/2016Договор за заем * договор за заем * писмени доказателства
ГКРешение №283/01.11.2016 по дело №2117/2016Договор за заем * договор за заем * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №242/22.11.2016 по дело №1118/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * договор за заем * осъдителен иск
ТКРешение №156/24.11.2016 по дело №1214/2015Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за заем * договор за цесия * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * нотариален акт за договорна ипотека * възражение за нищожност * свидетелски показания
ТКРешение №247/14.12.2016 по дело №1559/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * отмяна на арбитражно решение- разрешен спор извън арбитражното споразумение или произнасяне извън предмета на спора * договор за заем
ГКРешение №213/06.01.2017 по дело №5864/2015Иск за съществуване на вземането * солидарна отговорност * Встъпване в дълг * договор за заем * Установителен иск
ТКРешение №14/27.01.2017 по дело №1453/2014Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * каузално правоотношение * менителничен ефект * договор за заем
ГКРешение №56/05.04.2017 по дело №2882/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * договор за заем
ГКРешение №79/12.07.2017 по дело №3244/2016Иск за съществуване на вземането * договор за заем * свидетелски показания
ТКРешение №23/11.09.2017 по дело №2413/2015Договор за заем * възнаградителна лихва * неустойка за забава * доказателствена тежест
ГКРешение №233/17.10.2017 по дело №4321/2016Иск за съществуване на вземането * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-противоречие на закона * установяване на престъпно обстоятелство
ГКРешение №262/02.11.2017 по дело №676/2017Договор за заем * извънсъдебно признание
ГКРешение №266/28.12.2017 по дело №635/2017Договор за заем * изменение на иска
ТКРешение №222/27.03.2018 по дело №505/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * представителна власт * договор за заем
ГКРешение №119/30.07.2018 по дело №1796/2017Договор за заем * доказателствена тежест
ГКРешение №182/13.12.2018 по дело №657/2018Договор за заем * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №243/14.01.2019 по дело №269/2018Договор за заем * допустимост на свидетелски показания * доказателствена сила на частен документ * разписка
ТКРешение №200/18.01.2019 по дело №665/2018Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за заем * поръчителство * свръх петитум
ГКРешение №227/22.03.2019 по дело №896/2018Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * неоснователно обогатяване * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за заем * доказателствена тежест * изпълнение на некредитор (привиден кредитор) * заповед за изпълнение
ТКРешение №3/17.04.2019 по дело №1831/2017Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за заем
ТКРешение №195/09.01.2020 по дело №3135/2018Договор за заем * запис на заповед * несъстоятелност